Home » Na Jasovskú planinu okolo Kamenného mosta

Na Jasovskú planinu okolo Kamenného mosta

Poľovnícka chatka s altánom na Jasovskej planine

V Hájskej tiesňave sa na svahoch po oboch stranách nachádzajú žľaby. Niektoré z nich sú prístupné výkonnejším turistom. Túru však začneme nad Hájom prehliadkou desiatich Hájskych vodopádov v Hájskej tiesňave. Hneď nad vodopádmi sa dostaneme na úroveň Starej hradnej cesty Varut. Oproti nej sa vydáme do žľabu vo svahu Jasovskej planiny. Vo vyššej časti svahu nájdeme jaskyňu Dažďový tunel a neďaleko aj Jaskyňu pri Kamennom moste. Po vystúpaní na planinu sa prejdeme cez malú lúku a napojíme sa na širokú lesnú cestu, ktorá nás dovedie k poľovníckej chate s altánom. Postupne sa dostaneme nad Háj, odskočíme si k rampe paraglajdistov a po anjelskej ceste zídeme do Hája.

Trasa

Háj Hájske vodopády Jaskyňa Dažďový tunel Jaskyňa pri Kamennom moste – pri kóte Bereš rampa paraglajdistov Háj
6,5 km; +418 m / –418 m

Doprava

Stretnutie s autami o 8:00 h v Háji pri pohostinstve Presso pod skalou

Návrat autami z Hája


Zaujímavosti na trase

Hájska dolina je málo známou časťou Slovenského krasu. Vždy tomu bolo tak, že stálav tieni svojej omnoho výraznejšej a známejšej sestry, Zádielskej tiesňavy. Napriek tomu,že sa aj v nej nachádzajú strmé skalné bralá s mnohými peknými zákutiami a jej krásudopĺňajú aj vodopády a mnohé jaskyne, nedostalo sa jej toľkej pozornosti od ľudí. Možno preto, že jej krása nie je na prvý pohľad taká badateľná ako u jej sestry. Jej bralá sa netýčia ako steny katedrály, ktoré by nás lákali preskúmať jej tajomstvá. Leží ukrytá tak, že ju odhlavnej cesty ani nevidno, no práve v tom sa ukrýva jej krása. Nie je to katedrála, ktorá by rozprávala o sláve a veľkosti prírody, ale právom ju môžeme nazvať svätyňou pokoja. Ticho a nedotknutosť sú tým, čo nám ponúka v neobmedzenom množstve. A práve tu sa nachádzajú poklady prírody, ktoré čakajú na svoje preskúmanie. Jednými z nich sú aj jaskyne. Sú ukryté v strmých, ťažko prístupných svahoch po celej doline. Niektoré rozprávajú príbehy pravekých ľudí, iné sú zase úkrytmi pokladov alebo miestami, kam chodili odpočívať miestni dedinčania. Sú tu s nami už celé desaťročia tak ako aj celá Hájska dolina.

Hájske vodopády sa nachádzajú na Hájskom potoku popri ceste vedúcej z obce Háj do obce Hačava. Prvý (Dolný Hájsky) vodopád začína hneď za Hájom a po posledný (Horný Hájsky) vodopád treba prejsť asi 1 km. Potom Hájsky potok prechádza popod cestu na druhú stranu. Celkove sa v tej oblasti nachádza až desať pomenovaných vodopádov. Na štyri vodopády z nich poukazujú tri smerovníky. Vodopády sú vysoké 1 – 7 metrov a ich výdatnosť sa odvíja od množstva zrážok. V zimnom období vodopády veľmi často zamŕzajú a vytvárajú ľadové steny a cencúle.

Jaskyňu Dažďový tunel tvorí nepravidelná, stúpajúca resp. horizontálna puklinová chodba, v strede s vysokým puklinovým priestorom a otvoreným ukončením v mieste druhého vchodu. Dno je skalné, resp. pokryté zmesou sutiny a hliny; výzdobu tvoria početné pizolitické výrastky, ktorých vznik súvisí so silnou cirkuláciou vzduchu v jaskyni. Jaskyňa sa vytvorila v rozsadline smerom so smerom cca SSZ / JJV v dôsledku gravitačných svahových pohybov. Hojné sú kostry vertebrát na dne jaskyne.

Dĺžka: 10 m; GPS: N 48°38.53200′ E 20°51.03400′

Jaskyňu pri Kamennom moste tvorí lineárna chodba, na konci vetvená (s neznámim pokračovaním), s nízko položeným, cca zarovnaným stropom a horizontálnym dnom. Výplň je humózna hlina na dne, balvanovitá sutina vo vchode. Sintrová výzdoba v podobe sintrových nátekov na V stene. Vznikla pravdepodobne ako koróziou rozšírená predisponujúca porucha cca SV / JZ so sklonom cca 50° na juh.

Dĺžka: 13 m; GPS: N 48°38.52500′ E 20°51.06900′