Home » Myšľanské vymyšľance

Myšľanské vymyšľance

Buď pôjdeš do Neba alebo do Pekla

Medzi Vyšnou a Nižnou Myšľou nie sú veľké lesy, avšak príroda je plná zaujímavostí. Novopostavená vyhliadka umožňuje pohľad na Skalku cez Olšavu. Pri Vyšnej Myšli je močidlo s teplým prameňom. Menej známe sú miesta ako Nebo a Peklo a chata Myšľanka. Koscelek je pomerne významné historické miesto a Skalka umožňuje pohľad späť na Myšľanskú vyhliadku.

Trasa

Vyšná MyšľaMočidloMyšľanská vyhliadkaNebo a Peklo – chata MyšľankaKoscelekSkalkaNižná Myšľa
7,5 km; +172 m / –156 m

Doprava

Odchod os. vlakom o 10:13 h zo ŽS KE do Vyšnej Myšle

Návrat os. vlakom o 13:33 / 15:33 h z Nižnej Myšle do Košíc (13:49 / 15:49 h)


Zaujímavosti na trase

Močidlo – miestni ľudia ho nazývajú aj rybník. Je kultúrnou a prírodnou zaujímavosťou. Močidlo bolo donedávna prispôsobené na pranie v prírodných podmienkach. Ešte v priebehu 80-tych rokov minulého storočia, dokonca aj začiatkom 90-tych rokov bolo úplne bežným javom, že ženy z Vyšnej Myšle chodili k tomuto prameňu prať. Výdatný teplý prameň, ktorý napája močidlo, zásobuje vodou aj priľahlú mokraď a v zime nezamŕza. Teplota vody je 14 °C.

Neďaleko oddychovej zóny sa nachádza cenná a zaujímavá mokraď. Výdatný prameň, ktorý napája močidlá, zásobuje vodou aj priľahlú mokraď. Pretože počet zachovalých mokradí v Košickej kotline nie je vysoký, mokraď predstavuje jedno z posledných útočísk pre ohrozené populácie obojživelníkov. Koncom 20. storočia tu bol zistený výskyt ohrozeného mloka dunajského, ktorý sa v Košickej kotline v súčasnosti už nikde inde nevyskytuje.

Myšľanská vyhliadka sa nachádza značenom cyklistickom chodníku pri obci Vyšná Myšľa. Bola slávnostne otvorená 4.7.2021. Jedná sa o kovovú lávku dlhú 13 metrov. Na jej konci je točité schodisko, ktoré má výšku 8 metrov a celkovo je tu 34 schodov. Z vyhliadky sa naskytá pohľad ponad koruny stromov až do kaňonu rieky Olšava. Z vyhliadkovej plošiny vidno aj obec Nižná Myšľa. Hneď oproti je vidieť Skalku.

Koscelek patril stredovekej osade, ktorá v týchto miestach existovala podľa nálezov v obdobé 12. – 15. storočia a zničená bola zrejme začiatkom 2. polovice 15. storočia počas bojov s bratríkmi. Samotný kostolík postavili niekedy koncom 13. storočia vo vyvýšenej polohe, ktorá dnes nesie podľa neho meno Koscelek. Stavba prežila zničenie osady a slúžila svojmu účelu aj v nasledujúcich storočiach.

Po archeologickom výskume sa vďaka úsiliu archeológov podarilo prezentovať odkryté základy vymurovaním obvodových múrov. V súčasnosti je pri kostolíku osadená informačná tabuľa a kríž.