Home » MEMENTO ME DOMINE 1759

MEMENTO ME DOMINE 1759

Nápis MEMENTO ME DOMINE 1759

Na východe pohoria Branisko sa nachádza niekoľko vyhliadok. Najzaujímavejších miestom je však skalné okno s nápisom vytesaným do skaly z roku 1759. Nápis sa viaže k poľovnickej legende starej viac ako 250 rokov. Cesta k nápisu vedie cez skalné okno. V oblasti sa nachádzajú skaly, previsy a menšie jaskyne. Terén v oblasti je pomerne náročný.

Suchý vrch sa nachádza na konci členitého skalného hrebeňa nad Kopytovou dolinou. Na vrchole je veža, z ktorej je krásny výhľad.

MEMENTO ME DOMINE 1759 (PAMÄTAJ NA MŇA PANE) je nápis vytesaný do skaly v roku 1759. Nápis sa viaže k poľovnickej legende starej viac ako 250 rokov. Cesta k nápisu vedie cez skalné okno. V oblasti sa nachádzajú skaly, previsy a menšie jaskyne. Terén v oblasti je pomerne náročný.

Niekedy dávno poľoval na Branisku barón. Počas jednej poľovačky na diviaky prihnali k nemu honci veľkého diviaka – kanca. Barón naň vystrelil, trafil ho, ale nezložil. Ranený diviak sa dral k strelcovi, rozhodnutý ho zabiť. Vtedy sa rozzúrenému diviakovi postavil do cesty barónov vlastný pes a bojoval s ním zo všetkých síl, kým barón opäť nenabil svoju predovku a kanca dorazil. Zachránil si život, ale oddaný a chrabrý pes na mieste zahynul od rán, ktoré mu diviak spôsobil. Barón potom dal do blízkej skaly vytesať nápis na pamiatku tejto udalosti.