Home » Medzi Červenými skalami

Medzi Červenými skalami

Červená skala

Na východ od Kojšova sa nachádza Murovaná skala, čo je vápencový hrebeň s roztrúsenými bralami. Najvyšším vrcholom je Červená skala (899 m n.m.). Skalné útvary na južnom svahu Murovanej skaly sa nazývajú Turniská. Sú tvorené vápencovými vežami a bralami zoskupenými do kruhu. Na Turniskách sa nacháda asi 70 horolezeckých ciest. Za Červenou skalou vystúpime na kótu 898 a zídeme do doliny potoka Zlatník, ktoru prídeme až na cestu pod Košickými Hámrami.

Trasa

KojšovSedlo pod Murovanou skalouTurniskáKóta 898 – hrebeň Murovanej skaly – Zlatník potokÚstie ZlatníkaPenzión Hámre (občerstvenie) – Košické Hámre, most
10,5 km; +640 m / –762 m

Doprava

Odchod os. vlakom zo ŽS KE o 7:27 h do Margecian s prestupom na autobus do Kojšova, centrum. Výstup o 8:28 h.

Návrat autobusom o 16:50 h z Košických Hámrov, most do Košíc (17:27 h)


Zaujímavosti na trase

Červená skala sa nachádza nad obcou Kojšov, medzi dolinou Kojšovského potoka, sedlom Zemičky, vrchom Krížny hrb (822 m n.m.) a potokom Zlatník. Nachádzajú sa tu početné skalné útvary, steny, otvory a vzácna fauna a flóra. Krásové útvary sú lokálne a okrajové. Je tu evidovaných viacero jaskýň a priepastí. Najznámejšia Lukáčová priepasť nazývaná aj Kamenné mlieko je 33 m hlboká korózno-rútivá priepasť. Jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške 725 m n.m. a má sintrovú výzdobu. Najatraktívnejším miestom celej oblasti je prírodný výtvor a mohutná skalná brána nazývaná ako Turniská klenba, ktorej výška je približne 10 metrov, šírka 15 metrov a dĺžka 20 metrov. Ide o tvarované skalné okno na zalesnenom hrebeni okraja Kurtovej skaly, ktorá je súčasťou Murovanej skaly. Klenba je najväčším skalným tunelom na východnom Slovensku. Turniský tunel slúži aj ako základňa a prístrešok pre horolezcov.