Home » Lúky nad Veľkým Folkmarom II

Lúky nad Veľkým Folkmarom II

Dolina Trenkovského potoka v zime

Rybársky chodník vedie okolo Ružína od Mikliparku až po Margecany. Chodník je úzky, divoký, skalnatý, šmykľavý a miestami strmý. Nad chodníkom je veľa mohutných skál. Než sa dostaneme k chodníku, prejdeme sa divokou dolinou Trenkovského potoka. Po Rybárskom chodníku sa prejdeme len čiastočne. Nedôjdeme až k miestu zvané Čertova skala, avšak vystúpame k lúke pod vrcholom Hoľa. Vrchol môžeme obísť z oboch strán. Pravá strana je však dlhšia a dobrodružnejšia. Dostaneme sa do otvoreného terénu a na Folkmarské sedlo. V blízkosti nad ním sa nachádza kríž nad Veľkým Folkmarom. Nakoniec zídeme lúčnym terénom do obce s rovnomenným názvom.

Trasa

MikliparkTrenkovský potokRybársky chodníkpod HoľouFolkmarský kopeckríž nad Veľkým FolkmaromTri prútyVeľký Folkmar
11 km; +484 m / -628 m

Doprava

Odchod autobusom z AS KE o 7:20 h do Veľkého Folkmaru, Mikliparku (8:20 h)

Návrat autobusom o 15:09 h z Veľkého Folkmaru, OcÚ do Margecian (15:17 h). Prestup na os. vlak o 15:56 h do Košíc (16:33 h).


Zaujímavosti na trase

Vodná nádrž Ružín vznikla vybudovaním vodného diela na rieke Hornád pri sútoku s riekou Hnilec v hlbokom kľukatom údolí Bujanovských vrchov. Vznikla tak atraktívna športovo-rekreačná oblasť. Vodná nádrž kopíruje pôvodné meandre rieky Hornád a obtáča zalesnené vrchy so strmými bralami. Ružín je dlhý asi 15 km a má štyri ramená. Nadmorská výška hladiny je 327 metrov. Šírka nádrže sa pohybuje v rozmedzí 50 až 150 metrov pri hĺbke až 54 metrov. Brehy vodnej nádrže sú z veľkej časti skalnaté, strmé a pokryté listnatými lesmi. Rekreačné zariadenia sú vybudované po celom obvode nádrže a v jej okolí. Priehrada patrí medzi najkrajšie revíry Slovenského Rybárskeho Zväzu.

Vrch Hoľa (606 m n.m.) sa dá považovať za mladšiu sestru vrchu Šľuchta (781 m n.m.). Vrcholy sú od seba vzdialene vzdušnou čiarou diagonálne asi 2,7 km. Na Hoľu nevedie značkovaný chodník a výstup je pomerne strmý. Na vrchole je krátky hrebeň a v jeho blízkosti sa nachádza jaskyňa Hoľa Veľká s dvoma vchodmi nad sebou. Na južnom svahu vrchu rastú tzv. viac-buky. Okolo celého vrchu vedie široký chodník a miernym prevýšením.