Home » Kurčínska Magura

Kurčínska Magura

Jaskyňa Dupný kameň (Zbojnícka jaskyňa)

Kurčínska Magura patrí medzi najvyššie vrcholy Ľubovnianskej vrchoviny. Na vrchol sa vydáme strmo po MTZ z rázcestia Čirč. V blízkosti vrcholu môžeme trochu zísť z trasy k Zbojníckej jaskyni. Z Kurčínskej Magury prejdeme južnejšie na vrchol s podobným názvom – Orlovskú Maguru. Ešte južnejšie pri dedinke Údol sa nachádzajú výhľadové Údolské skalky, na ktoré vystúpime. Nakoniec zídeme do obce Plavnica.

Kurčínska Magura (894 m n.m.) nie je najvyšším vrcholom pohoria Ľubovnianska vrchovina. Tým je Eliášovka (1 023 m n.m) na hraniciach s Poľskom. My však navštívime Kurčínsku Maguru ako výberový vrchol výzvy TURISTICKÝ TÉMATICKÝ ODZNAK: NAJVYŠŠIE VRCHOLY SLOVENSKÝCH POHORÍ .

Údolské skalky sú prírodnou pamiatkou, ktorá bola vyhlásená v roku 1989. Je to skupinka ôsmich bradiel, v ktorých sa nachádzajú paleontologické náleziská vzácnych amonitov. Z vrcholkov brál sú nádherne výhľady na okolitú krajinu. Hneď nad nimi je nová časť asfaltovej cyklotrasy, ktorá sa tu buduje etapovite. Je to okruh kúpeľnými mestami na Slovensku a Poľsku.