Home » Krížom-krážom severom Jasovskej planiny

Krížom-krážom severom Jasovskej planiny

Šugovská vyhliadka je najvyšším miestom trasy

Obec Jasov predstavuje severovýchodný okraj Slovenského krasu. V tejto oblasti tečie potok Teplica, ktorý vteká do Jasovského rybníka. Jeden z prameňov potoka sa nazýva Veľký prameň. V oblasti Teplického lesa sa dá vystúpať na planinu priamo k jedinečnej Šugovskej vyhliadke. Od vyhliadky vedie dlhá trasa lesom s príjemným klesaním až po Ladislavovu vyvieračku a Kostol sv. Ladislava. Odtiaľ kratším klesaním cez rezerváciu Palanta zídeme do Drienovských kúpeľov, kde sa aktuálne nachádza dom dôchodcov a príjemná reštaurácia. Po ceste a krátkym otvoreným terénom prídeme do obce Drienovec, kde túra končí.

Trasa

JasovVeľký prameň Teplický lesŠugovská vyhliadkaTemný les Ladislavova vyvieračka Drienovské kúpele Drienovec
18,1 km; +588 m / –663 m

Doprava

Odchod autobusom z AS KE o 7:20 h do Jasova

Návrat autobusom o 16:47 h z Drienovca do Košíc. Príchod na AS o 17:31 h.


Zaujímavosti na trase

Objekt chaty štátnych lesov je ohradený pletivom a betónovými stĺpmi. Tesne za bránou v severovýchodnej časti mohutnej depresie je objekt Veľkej vyvieračky a v západnej časti depresie leží jaskyňa Gajdova štôlňa (Teplica), 8 m vyššie nad úrovňou pramennej línie vo vzdialenosti 80 m od jej okraja, vo výraznom, vodou vymletom koridore.

Rastlinný kostol resp. Kostol sv. Ladislava leží v nadmorskej výške 420 m n.m. pri výdatnej Ladislavovej vyvieračke. Na mieste dnešnej kaplnky bol postavený koncom 15. storočia kostol svätého Ladislava, ktorý patril Premonštrátskemu radu v Jasove. Kostol zničili Turci, ktorí sa dostali v roku 1570 až na Spiš. Zrúcaniny kostola bolo možné vidieť ešte začiatkom 20.storočia. Po 2.svetovej vojne bola na mieste pôvodného kostola postavená kaplnka, ktorú v 50-tych rokoch 20. storočia dala vypáliť ŠTB. Kaplnka bola obnovená koncom 90-tych rokov 20.storočia.

Na bývalých základoch kostola z konca 15. storočia a kaplnky z polovice 20. storočia tu v rokoch 2006 – 2007 postupne vyrástol kamenný múrik a na ňom symbolická drevená konštrukcia v tvare niekdajšej kaplnky. Pozostáva zo základov niekdajšieho kostola a trámov z červenej borovice. Strom, ktorý rástol medzi základmi kaplnky, bol ponechaný na svojom mieste, takže prečnieva cez postavené drevené trámy. V kaplnke je umiestnený oltár zhotovený z kameňa a kamenný ruženec. Obnovená kaplnka bola vysvätená 15.9.2007. Za kaplnkou je osadený drevený kríž s korpusom Krista.

Ladislavovej vyvieračke sa viaže legenda o zbožnom uhorskom kráľovi Ladislavovi I., ktorý si počas návratu z ťažkého boja v 11. storočí vymodlil na suchej pláni vytrysknutie prameňa, aby sa jeho vysmädnuté a na smrť unavené vojsko napojilo a zachránilo pred záhubou. Legenda hovorí, že kráľ vtedy zabodol meč do zeme, čím vytvoril tvar kríža a modlil sa. Keď ostrie meča vytiahol, na mieste vytryskol prameň. Iná verzia hovorí, že kráľ sa modlil v sedle a keď jeho kôň dupol do zeme, v jeho stupaji vyvrela voda.