Home » Krížom cez Veľkú Havraniu skalu

Krížom cez Veľkú Havraniu skalu

Štôlňa na Borčianskej planine

Zo Štóskeho sedla sa vydáme širokou dlhou lesnou cestou na juh. Spoločnosť nám budú robiť zmiešané lesy. Prejdeme sa okolo chaty Zenderling, popod vrchol Skorušina (1028 m n.m.), kde je aj prameň až k rázcestníku Bodovka. Dostávame sa do Slovenského krasu, kde krížom smerom na JV prejdeme na Veľkú Havraniu skalu. Tam uvidíme rozsiahlu priepasť Snežná diera a nižšie aj vchod do Ľadovej jaskyne. Krátko okolo bývalých štôlní zídeme skratkou do Zádielskej doliny s atraktívnou turistickou chatou. Cez Zádielskú tiesňavu sa dostaneme až do Zádiela a po pohodlnej ceste medzi vinicami túru zakončíme pod Turnianskym hradom.

Trasa

Štósske sedlo Bodovka Metlisko Veľká Havrania skala Zádielská chata Zádiel pod Turnianskym hradom
22,9 km; +520 m / -1100 m

Doprava

Odchod autobusom z AS KE o 7:20 h do Štós, kaplnka

Návrat autobusom o 16:42 h z Turne n/B, rázc. Háj do Košíc. Príchod na AS o 17:31 h.


Zaujímavosti na trase

Borčianska planina je súčasťou planiny Horný vrch. Je to planina na planine. Planina je ohraničená zo všetkých strán vyššíám reliéfom. Na planine sa závrty vyskytujú len minimálne. Havrania skala je názov NPR aj planinového vrcholu. Skalný komplex Havranej skaly prudko klesá do Zádielskej doliny. Na skale sa nachádza praveké, valom opevnené hradisko, ktoré bolo sídliskom ľudu kyjatickej kultúry, obyvatelia poznali spracovanie železa. Na skale sa nachádza vyhliadka pod názvom Malá Havrania skala.

Snežná diera je národná prírodná pamiatka a jedna z viacerých jaskýň a priepastí Slovenského krasu. Gravitačne rozšírená puklina dosahuje dĺžku až 100 metrov a hĺbku 25 metrov. Je vytvorená v druhohorných strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch silického príkrovu. V jaskyni sa miestami vyskytuje hráškovitá sintrová výzdoba. Na západnom konci jaskyne sú menšie kvaple a náteky ľadovej výplne. V letných mesiacoch sa ľad čiastočne roztápa, avšak udrží sa počas celého roka. Jaskyňa nemá strop.

Dĺžka: 95 m; hĺbka: 25 m; GPS:N 48°38.99783′ E 20°47.44913′

Ľadová jaskyňa s dĺžkou 87 metrov a hĺbkou 20 metrov sa nachádza pod Havraňou skalou . Z jaskyne vania chlad. Teplota v nej je len niekoľko stupňov nad nulou.

Dĺžka: 87 m; hĺbka: 20 m; GPS: N 48°39.04500′ E 20°47.46018′

NPR Zádielská tiesňava je súčasťou Zádielskej doliny, je dlhá 3,8 km a nachádza sa medzi obcou Zádiel a pod vrchom Havrania skala. Tiesňava je miestami len 10 m široká a jej vápencové steny dosahujú výšku až 310 m. Z kamenných útvarov zaujme svojim tvarom hlavne 105 metrov vysoká Cukrová homoľa, ktorá je najvyšší vežovitý skalný útvar na Slovensku.