Home » Krížny hrb zhora aj zdola

Krížny hrb zhora aj zdola

Obmedzené výhľady z DYKH skaly

Z Kojšova sa vydáme k lezeckým skalami Turniská. Odtiaľ vieme pokračovať po zelenej značke a po krátkej rázsoche smerom na juh k DYKH skale, čo je nádherná skalná vyhliadka s pohľadom aj na Turniská. Vrátime sa späť na zelenú značku a popod hrebeň Murovanej skaly vyjdeme na vrchol Krížny hrb. Tam začína ďalší hrebeň, po ktorom budeme pokračovať až k Sedlu pod Suchým vrchom. Úplne sa otočíme a po svahu nižšie než sme sem prišli, vrátime sa až k Sedlu pod Murovanou skalou. Po rovnakej trase ako na začiatku túry prídeme do Kojšova. Majú tam veľmi príjemné pohostinstvo.

Trasa

KojšovSedlo pod Murovanou skalouTurniskáDYKH skalaKrížny hrbSedlo pod Suchým vrchomSedlo pod Murovanou skalouKojšov
10,5 km; +645 m / –645 m

Doprava

Odchod os. vlakom zo ŽS KE o 7:27 h do Margecian s prestupom na autobus do Kojšova, centrum. Výstup o 8:28 h.

Návrat autobusom o 15:30 / 16:00 h z Kojšova, centrum do Margecian. Prestup na os. / EX vlak do Košíc. Príchod na ŽS o 16:33 / 16:53 h.


Zaujímavosti na trase

Obec Kojšov leží v údolí Kojšovského potoka. Okolo obce sa nachádzajú lúky a pasienky. Medzi najvyššie vrcholy nad obcou patrí Folkmarská skala (915 m n.m.) a Kojšovská hoľa (1246 m n.m.). K najvýznamnejším historickým pamiatkám obce sa zaraďuje gréckokatolícky chrám (cerkev) sv. Petra a Pavla z roku 1809. V obci sa zachovali aj murované domy, ktoré sú typické pre oblasť južného Spiša, Gemera, Malohotu a Abova z konca 19. storočia a začiatku 20. storočia.

Murovaná skala je prevažne zalesnený a rozsiahly vápencový hrebeň tvaru „L“ s roztrúsenými bralami na dlhej rázsoche so začiatkom na Kojšovskej skale, s najvyšším vrchom Červená skala (899 m n.m.) a koncom na kóte nazývanej Haligónka (854,3 m n.m.).Nachádzajú sa tu početné skalné útvary, steny, otvory a vzácna fauna a flóra. Na južnom svahu Murovanej skaly sa týčia krajinársky najhodnotnejšie útvary tzv. Turniská (nazývané aj Turne), ktoré dominujú nad okolitým lesným porastom. Názov zoskupenia skalných veží Turniská pochádza z východniarskeho nárečia názvu slova turňa, čo po slovensky znamená veža. Ide o zoskúpenie vápencových veží a brál usporiadaných približne do kruhu, ktoré sú ukryté v bukovom lese na svahu hrebeňa  pri obci Kojšov. Turniská sú využívané hlavne horolezcami (oblasť obsahuje okolo 70 ciest). Výška týchto veží je 30 až 60 metrov. Turniská sú oblasťou horolezeckého klubu Rozlomity Košice, ktorý vznikol v roku 1996. Najatraktívnejším miestom celej oblasti je prírodný výtvor a mohutná skalná brána nazývaná ako Turniská klenba, ktorej výška je približne 10 metrov, šírka 15 metrov a  dĺžka 20 metrov. Miestnymi obyvateľmi je nazývaná ako Klenba alebo aj Turniský tunel. Ide o tvarované skalné okno na zalesnenom hrebeni okraja Kurtovej skaly, ktorá je súčasťou Murovanej skaly. Vznikla povrchovým zvetrávaním vápencov. Klenba je najväčším skalným tunelom na východnom Slovensku. Pod skalnou bránou sa nachádza upravené ohnisko. Prechádza tadiaľ náučný chodník “Folkmarská a Murovaná skala”, ktorý má osem informačných tabúľ. Východzí bod je v obci Kojšov a trasa končí v obci Veľký Folkmar.