Home » Košiare – Dol – Četková

Košiare – Dol – Četková

Chodník okolo Líščieho vrchu

Z Krompách vedie modrá značka výrazným stúpaním k Líščiemu vrchu. Potom značku opustíme a vydáme sa po hrebeni na sever k vrchu Košiare. Vrátime sa, posunieme na západ a opäť po hrebení prejdeme k vrchu Dol. To isté si zopakujeme po hrebeni k vrchu Četková. Pred koncom túry sa napojíme na žltú značku a zídeme dole k Rybníku pri Sabinke, resp. Za horou. Nakoniec prídeme na vlak v Spišských Vlachoch.

Trasa

KrompachyKošiareDolČetkováZa horouSpišské Vlachy
13 km; +581 m / –574 m

Doprava

Odchod os. vlakom zo ŽS KE o 7:17 h do Krompách (8:06 h)

Návrat os. vlakom zo Spišských Vlachov o 15:47 h do Košíc (16:53 h)


Zaujímavosti na trase

zatiaľ nie sú