Home » Kde havrany vysoko lietajú

Kde havrany vysoko lietajú

Lesná víla na vyhliadke na Sovích bralách

Na Borčianskej planine nájdeš lesy, lúky a skalnaté bralo Veľkú Havraniu skalu, v oblasti ktorej sa nachádza niekoľko veľkých jaskýň a priepastí, hlavne Snežná diera, ktorá vyzerá ako tiesňava a Ľadová jaskyňa, z ktorej fúka veľmi chladný vzduch. Najvyšším vrchom Borčianskej planiny a celého Slovenského krasu je Dvorník (932 m n.m.), ktorý spolu navštívime. Skúsime aj zísť do Zádielskej doliny a cez Baksovu dolinu sa pohodlne vrátime na začiatok túry.

Trasa

Bôrka, kaplnka – Veľká Havrania skala, Snežná diera – Ľadová jaskyňa – Malá Havrania skala – Zádielska chata – Baksova dolina – Bôrka, kaplnka
11 km; +586 m / -586 m

Doprava

Stretnutie s autami o 9:00 h pri kríži za Bôrkou

Návrat autami od kríža za Bôrkou


Zaujímavosti na trase

Borčianska planina je súčasťou planiny Horný vrch. Je to planina na planine. Planina je ohraničená zo všetkých strán vyššíám reliéfom. Na planine sa závrty vyskytujú len minimálne. Havrania skala je názov NPR aj planinového vrcholu. Skalný komplex Havranej skaly prudko klesá do Zádielskej doliny. Na skale sa nachádza praveké, valom opevnené hradisko, ktoré bolo sídliskom ľudu kyjatickej kultúry, obyvatelia poznali spracovanie železa. Na skale sa nachádza vyhliadka pod názvom Malá Havrania skala.

Dvorník (932 m n.m.) je najvyšší vrch v Slovenskom krase, konkrétne na Borčianskej planine. Vrchol získal prvenstvo len nedávno, vystriedal tým na tróne Matesovu skalu od ktorej je vzdialený cca 1 km na JV. Na sever od vrcholu vedie ZTZ. Oba vrcholy je možné navštíviť naraz. Na vrchole je riedky les, výhľady však chýbajú. V západnom svahu vrchu sa nachádza menšia jaskyňa.

NPR Havrania skala s plochou 147 ha bola vyhlásená v roku 1982. Skala je zo severu ohraničená Šajbovou dolinou, na východe Zádielskou dolinou a na juhu Strmou dolinou. Na juhu skál sa nachádza výhľadový vrchol Malá Havrania skala. Na severe sa nachádza Veľká Havrania skala, ktorá nie je turisticky prístupná, avšak vedie pri nej starý banský chodník hneď vedľa sa nachádzajú Sovie bralá, ktoré majú aj vyhliadku. Na Sovích bralách sa nachádza jaskyňa Snežná diera. V upätí Veľkej Havranej skaly je vchod do Ľadovej jaskyne.

Snežná diera je národná prírodná pamiatka a jedna z viacerých jaskýň a priepastí Slovenského krasu. Gravitačne rozšírená puklina dosahuje dĺžku až 100 metrov a hĺbku 25 metrov. Je vytvorená v druhohorných strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch silického príkrovu. V jaskyni sa miestami vyskytuje hráškovitá sintrová výzdoba. Na západnom konci jaskyne sú menšie kvaple a náteky ľadovej výplne. V letných mesiacoch sa ľad čiastočne roztápa, avšak udrží sa počas celého roka. Jaskyňa nemá strop.

Dĺžka: 95 m; hĺbka: 25 m; GPS:N 48°38.99783′ E 20°47.44913′

Ľadová jaskyňa s dĺžkou 87 metrov a hĺbkou 20 metrov sa nachádza pod Havraňou skalou . Z jaskyne vania chlad. Teplota v nej je len niekoľko stupňov nad nulou.

Dĺžka: 87 m; hĺbka: 20 m; GPS: N 48°39.04500′ E 20°47.46018′