Home » Kameňolomy v krase

Kameňolomy v krase

Starý Drieňovský kameňolom

Aj juhovýchodný cíp Slovenského krasu so začiatkom v Moldave n/B je turisticky atraktívny. Už intravilán obce skrýva jedinečné bludisko Moldavskej jaskyne, ďalšiu jaskyňu Mníchová diera a Moldavskú skalnú bránu. Nad Moldavou sa nachádza starý kameňolom. Z neho sa dá pohodlné prejsť pod vrchol Palanta s významnou priepasťou. Na Palantu vedie krátky strmý výstup. Z vrcholu sa po hrebeni dá zísť do Drienovských kúpeľov. Nad nimi sa nachádza druhý kameňolom na trase.

Trasa

Moldava n/B starý kameňolom Palanta malý kameňolom – Drienovské kúpele Drienovec
11 km; +303 m / -323 m

Doprava

Odchod os. vlakom zo ŽS KE o 8:32 h do Moldavy n/B

Návrat autobusom o 15:03 h z Drienovca do Košíc. Príchod na AS o 15:47 h.


Zaujímavosti na trase

Moldavská jaskyňa je rozsiahla jaskyňa, ktorá sa nachádza priamo v meste Moldava n/B. Jaskyňa má dĺžku viac ako 3000 metrov. Jaskyňa leží v intraviláne mesta, vo vápencovom svahu v lokalite Hazalutov, v blízkosti jaskyne Mníchova diera. Jej systém pozostáva z labyrintu chodieb, prepájajúcich nízke priestory, čo sťažuje pohyb aj skúseným jaskyniarom. Miestnej verejnosti je známa od nepamäti, čo dokazujú nástenné nápisy, datované do roku 1624. O prítomnosti človeka svedčia úlomky keramiky ľudí Bukovohorskej kultúry z 5. p.n.l., ako aj archeologické nálezy z 10. až 12. storočia. O Moldavskú jaskyňu sa dlhodobo zaujímajú jasovskí a košickí jaskyniari, ktorí priestory zamerali a naďalej skúmajú.

Národná prírodná rezervácia (NPR) Palanta sa tiahne na SZ od Drienovských kúpeľov. Pokrýva strmé svahy nad modrou značkou (MTZ) a dolinou potoka Miglinc. Rastie tu dub plstnatý, jaseň mannový, javor tatársky, klokoč peristý a ďalšie dreviny. NPR bola vyhlásená v roku 1993 a má rozlohu 86,93 ha.

Priepasť na Palante (340 m n.m.) sa nachádza na SZ svahu vrchu Palanta v malom prepadlisku. Jaskyňa má dva vchody, ktoré sa spájajú v spoločnej sieňke. Okolo jaskyne je vyťažená zemina a skaly. Jaskyňa je z jednej strany ohraničená lankom.

Dĺžka: 25 m; hĺbka: -13 m; GPS: N 48°37.63098′ E 20°57.29917′