Home » Kameňolomy v krase

Kameňolomy v krase

Starý Drieňovský kameňolom

Aj juhovýchodný cíp Slovenského krasu so začiatkom v Moldave n/B je turisticky atraktívny. Už intravilán obce skrýva jedinečné bludisko Moldavskej jaskyne, ďalšiu jaskyňu Mníchová diera a Moldavskú Skalnú bránu. Nad Moldavou sa nachádza starý kameňolom. Z neho sa dá pohodlné prejsť lesom aj lúčnym terénom do Drienovských kúpeľov. Nad nimi sa nachádza druhý kameňolom na trase. Ukážeme si, že do kúpeľov aj z kúpeľov vôbec nemusíme ísť po asfaltovej ceste. Popri ceste vedú lesné chodníky, ktoré ukrývajú odbočky k včelím úľom.

Trasa

Moldava n/B Moldavská jaskyňa Moldavská Skalná brána – Moldavský kameňolom – Palanta Drienovské kúpele – Drieňovský kameňolom – Drieňovské včely – Drienovec
12,3 km; +258 m / -285 m

Doprava

Odchod os. vlakom zo ŽS KE o 8:32 h do Moldavy n/B

Návrat autobusom o 15:03 h z Drienovca do Košíc. Príchod na AS o 15:47 h.


Zaujímavosti na trase

Moldavská jaskyňa je rozsiahla jaskyňa, ktorá sa nachádza priamo v meste Moldava n/B. Jaskyňa má dĺžku viac ako 3070 metrov. Jaskyňa leží v intraviláne mesta, vo vápencovom svahu v lokalite Hazalutov, v blízkosti jaskyne Mníchova diera. Jej systém pozostáva z labyrintu chodieb, prepájajúcich nízke priestory, čo sťažuje pohyb aj skúseným jaskyniarom. Miestnej verejnosti je známa od nepamäti, čo dokazujú nástenné nápisy, datované do roku 1624. O prítomnosti človeka svedčia úlomky keramiky ľudí Bukovohorskej kultúry z 5. p.n.l., ako aj archeologické nálezy z 10. až 12. storočia. O Moldavskú jaskyňu sa dlhodobo zaujímajú jasovskí a košickí jaskyniari, ktorí priestory zamerali a naďalej skúmajú.