Home » K víťazstvu cez Holubiu skalu

K víťazstvu cez Holubiu skalu

Holubia skala s výhľadom na Hrhovské rybníky

V zime sa stačí prejsť okolo kopčekov Hradisko, Dlhý Ďúr a Okrúhly Ďúr pod spodným okraji planiny Horný vrch. A práve v zime lepšie vidíme na planine zaujímavé útvary. Okrem jaskýň Úkryt žien a Úkryt dievčat vieme ľahko identifikovať skalný útvar Holubia skala. A k nemu sa teraz vyberieme. Lepší prístup bude zdola, nakoľko sklon svahu môže byť aj 45°. Po pokochaní zo skaly sa prejdeme po hrane planiny a ďalej budeme pokračovať len po značke. Cez planinu vedie ČTZ aj cyklotrasa. Prejdeme sa trochu po nej lesom a potom po ŽTZ začneme schádzať do Hrhova. Zídeme k nádherným vyhliadkam a opatrne cez skalnú úžinu budeme pokračovať v zostupe. V závere trasy bude klesanie už oveľa pohodlnejšie ako vstúpime do borovicového lesa. Na východnom okraji Hrhova sa nachádza podnik Victory (víťazstvo), ktorý môžeme navštíviť, kým budeme čakať na autobus. Takže teraz je názov túry už zrejmý.

Trasa

Hrhov Oltárna a Kozia diera (nepovinne) – vyhliadka na Hornom vrchu výhľady nad Hrhovom Hrhov
13,5 km; +855 m / –855 m

Doprava

Odchod autobusu z AS KE o 7:15 h do Hrhova,Jednota (8:16 h)

Návrat autobusom o 14:41 / 16:32 h z Hrhova,ÚNZ do Košíc (AS KE – 15:51 / 17:31 h)


Zaujímavosti na trase

Horný vrch je planina Slovenského krasu s výrazne vymedzenými hranicami, ktoré ju ohraničujú z troch strán. Na juhu jeho skalnaté stráne klesajú strmo do Turnianskej kotliny, na severe je ohraničená dolinou Čremošnej. Jej východné ohraničenie je tvorené prudkými zrázmi mohutnej Zádielskej doliny a svahmi Blatnickej doliny. Západné ohraničenie Horného vrchu je tvorené Jablonovským sedlom nazývaným tiež Soroška. Planina je pokrytá hustými a zväčša listnatými lesmi. Nie sú tu tak rozľahlé krasové lúky ako majú napríklad Silická alebo Plešivecká planina. Nachádza sa tu však viacero veľkých horských lúk a plošne malých na seba nadväzujúcich lúk. Na južnom okraji planiny Horný vrch v blízkosti obce Hrhov sa nachádza výhľadová plošina s miestami takmer terasovitou horskou lúkou nazývaná ako Vyhliadka nad Hrhovom. Na planine sa nachádzajú početné hlboké priepasti a vyvieračky. Na Hornom vrchu je evidovaných až 250 jaskýň a priepastí. Hustota závrtov tu nie je taká veľká ako na ostatných planinách. Závrty sú najlepšie vyvinuté najmä v južnej polovici západnej časti Horného vrchu. Medzi významné vrchy planiny patrí Drieňovec (804 m.n.m).

Oltárna diera (odborne jaskyňa Oltár) je korózno-kryogénna jaskyňa (vytvorená chemickou činnosťou vody a pôsobením mrazu), ktorá sa nachádza severne od obce Hrhov. Jaskyňa leží na strmom svahu krasovej planiny Horný vrch v Hrhovskom amfiteátri. Hrhovský amfiteáter je výrazná morfologická makroforma s pôdorysom podkovy situovaná v južnom svahu Horného vrchu. Vstupný portál jaskyne s rozmermi 3.2 × 2.3 m je klenutý do oblúka. Jaskyňa pokračuje 6 metrovou klenbovou chodbou, ktorá vyústi do 6 metrov vysokej siene. Jaskyňa je popísaná historickými i novodobými nápismi. V jaskyni sa nachádza z časti poškodená kvapľová výzdoba. K jaskyni vedie odbočka  žltej turistickej trasy, ktorá vedie od obce Hrhov až k rázcestníku Pod oltárnou dierou (307 m n.m.). V dňoch od 1.12. do 31.3. kalendárneho roka je vstup do jaskyne z dôvodu zimovania netopierov PRÍSNE ZAKÁZANÝ!

Názov jaskyne vznikol na základe toho, že sa tu počas náboženského prenasledovania niekoľkokrát uskutočnili bohoslužby. Počas mongolských vpádoch a počas II. svetovej vojny poskytovala táto jaskyňa, ako aj ostatné jaskyne v okolí, úkryt obyvateľom okolitých obcí. Jaskyňa sa stala počas mongolského vpádu do Uhorska skrýšou kráľa Bela IV. (maď. IV. Béla; *  1206  – †  1270), keď ho tu prichýlili oddaní obyvatelia obce Hrhov. Kráľ Belo IV. bol po porážke Uhorského vojska 11.4.1241 pri maďarskej obci Muhi s mongolským vojskom vedeným Chánom Batu (Batuchán) nútený utiecť pred istou smrťou.

Pri pohľade na Horný vrch zdola môžeš vidieť útvar nazvaný Holubia skala (maď. Galam boskő). Nápadne vyčnieva z masívu stráne, čo je však skôr viditeľné z obce Hrhov. Do vápencového telesa planiny sa tu začína vrezávať výraznejší oblúk, vytvárajúc tak skalný amfiteáter, na dne ktorého leží o pol kilometra nižšie obec Hrhov. Nachádza sa tu rozľahlejšia škrapová lúka a na jej okraji najrôznejšie skalné útesy padajúce strmo dole, umožňujúce nádherné výhľady dole na Hrhov, rybníky za ním a vôbec na celú krajinu juhovýchodným smerom. Zaujímavý je oblúk, ktorým železničná trať obchádza obec a vlastne dokonale kopíruje tvar skalného amfiteátra nad sebou. Vskutku krásne miesto. Dalo by sa sedieť aj hodiny. Táto skala je opradená povesťou o kráľovi Belovi IV. Keď Mongoli porazili kráľa v bitke pri rieke Slaná, kráľ sa údajne ukrýval práve na tejto skale.