Home » Jaskynné Jatky

Jaskynné Jatky

Hlúpy vrch s výhľadom do Monkovej doliny

Belianske Tatry svojim charakterom do Vysokých Tatier už nezapadajú. Napriek tomu ponúkajú niečo, čo Vysoké Tatry vďaka svojej drsnosti postrádajú – klasickú hrebeňovku, pripomínajúcu skôr Roháče. Táto vedie z Tatranskej Kotliny (blízko Belianskej jaskyne) až po Ždiarsku Vidlu a dá sa alternatívne pretiahnuť až po západný výbežok – Muráň. Beliansky hrebeň poskytuje krásne výhľady na Vysoké Tatry a okolité doliny. Napriek svojej mimoriadnej turistickej atraktivite je ale prístupný iba pre kamzíkov – v roku 1978 bol uzavretý. Teraz vedie cez Belianske Tatry iba krížna zo Ždiaru na Kopské sedlo. Hrebeň sa dá rozdeliť na dve časti zbiehajúce sa pri Širokom sedle. Nás zaujíma východná časť vedúca cez Hlúpy vrch, Zadné, Prostredné, Predné Jatky, Bujačí vrch a Skalné vráta dole k chate Plesnivec.

Trasa

ŽdiarMonkova dolinaŠiroké sedloVyšné Kopské sedloHlúpy vrchZadné JatkyProstredné JatkyPredné JatkyBujačí vrchSkalné vrátachata PlesnivecČierna vodaKežmarské Žľaby
22 km; +1675 m / –1645 m

Doprava

Odchod os. vlakom o 5:07 h zo ŽS KE do Popradu (6:22 h). Prestup na autobus o 6:45 h do Ždiaru, Tatra (7:43 h).

Návrat autobusom o 17:52 h z Kežmarských Žľabov do Popradu (18:25 h). Prestup na os. vlak o 18:44 h do Košíc (20:33 h).


Zaujímavosti na trase

Monkova dolina je dolina na severovýchodnej strane Belianskych Tatier, západne od Ždiaru. Preteká ňou Rígeľský potok, ktorý sa v ústí doliny vlieva do riečky Biela. Je súčasťou národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry. Je otvorená sezónne počas leta a spolu s Dolinou siedmych prameňov sú jediné sprístupnené doliny v Belianskych Tatrách. V roku 1781 sa na území doliny usadil Jonek Monka. Keďže územie patrilo katastrálne mestu Spišská Belá, zaviazal sa platiť daň 8 florenov, za čo mal právo pastvy, určitý objem dreva z lesa a možnosť obrábať pole. Potomkovia rodu tu žijú dodnes. Monkovou dolinou vedie jediný turistický chodník, vedený hlavným hrebeňom Belianskych Tatier. Smeruje zo Ždiaru, pokračuje pomedzi Ždiarskou vidlou a Hlúpym vrchom do Širokého a Kopského sedla.

Hlúpy alebo aj Šialený vrch (2 060 m n. m.) je vrch Belianskych Tatier. Leží nad obcou Ždiarnad Monkovou dolinou. Je uzlovým vrchom, kde sa stretáva hrebeň Belianskych a Vysokých Tatier. Nie je turisticky prístupný. Vrchol je pokrytý len nízkou vegetáciou. Vďaka polohe a značnej nadmorskej výške z neho viditeľná časť hlavného hrebeňa Belianskych Tatier a mnohé vrcholy Vysokých Tatier, pri vhodných podmienkach aj Volovské vrchy, Branisko, Bachureň, Čierna hora, Čergov, Levočské vrchy, Pieniny, Spišská Magura a mnohé vrchy južného Poľska. Vrchol je súčasťou národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry, preto je už od roku 1978 turisticky neprístupný. Západným úbočím však vedie zo Ždiaru cez Monkovu dolinu a Široké sedlo  červeno značený turistický chodník do Kopského sedla, kde križuje  modro značenú trasu z Tatranskej Javoriny cez Zadné Meďodoly do Tatranských Matliarov. Vrchol sa nechádza tesne nad touto križovatkou.

Pod Zadnými Jatkami sa nachádza priechodová Kamzičia jaskyňa dlhá niekoľko desať metrov. Jedná sa o druhú najvyššie položenú jaskyňu v Belianskych Tatrách. A samotná najvyššia jaskyňa s názvom Tunel (Veterná jaskyňa) sa nachádza pod Prednými Jatkami.

Kamzičia jaskyňa – dĺžka: 47 m

Tunes (Veterná jaskyňa) – dĺžka: 13 m

Skalné vráta (1 619 m n. m.) je názov vrchu v Belianskych Tatrách. Leží nad osadou Tatranská Kotlina. Vrch sa nachádza na východnom okraji Tatier, v geomorfologickom podcelku Východné Tatry a časti Belianske Tatry. Najbližšími sídlami sú východne situovaná Tatranská Kotlina a Lendak, severne leží Ždiar a južne Kežmarské Žľaby, Tatranské Matliare a Tatranská Lomnica. Vrchol pokrýva súvislý lesný porast s viacerými skalnými útesmi, ktoré umožňujú obmedzený rozhľad. Z vhodných lokalít je možné vidieť okolité vrchy Belianskych a Vysokých Tatier, Spišskú Maguru, Pieniny, Branisko, Levočské, Volovské a Stolické vrchy a východnú časť Nízkych Tatier. Vrch sa nachádza v národnej prírodnej rezervácii Belianske Tatry, aj v Tatranskom národnom parku, nie je voľne prístupný. Na južnom úbočí stojí chata Plesnivec, ku ktorej vedie  zeleno značený turistický chodník z lokality Šumivý prameň a od Veľkého Bieleho plesa. Okolo vrchu vedie bývalý značený chodník smerom na hrebeň s troma vrchmi Jatka k Vyšnému Kopskému sedlu.


Prvá zmienka o chate v Doline siedmich prameňov je z konca 18. storočia, kedy si zlatokop Dreschler, obyvateľ neďalekých Rakús postavil v doline, v blízkosti siedmich prameňov zrub. Neskôr v roku 1892 na tomto mieste postavili nový zrub „kolári“, ktorí v doline ťažili vynikajúce javorové drevo na výrobu kolies a náradia. Aby sa mali kde uchýliť v prípade zlého počasia, postavili si malú chatku. Túto používali aj pastieri, ktorí pravidelne chodievali pásť ovce a jalovice na Predné Meďodoly, Kopské sedlo a Zadné Meďodoly. Až v roku 1932 obyvateľ Spišskej Belej Tibor Gresch, člen Karpatského spolku a veľký milovník Tatier, prenajal pozemok od mesta Spišská Belá a zo starej chatky zriadil turistickú chatu s názvom Plesnivec. V roku 1936 postavil poschodie, kde boli dve spoločné spálne a štyri izby pre bohatších hostí. Chata mala svoju modro-bielu zástavu, v ktorej bol umiestnený kvet plesnivca ako erb. Po skončení vojny musel Tibor Gresch opustiť Slovensko. Od tejto doby chata začala chátrať.

V roku 1948 bola chata znárodnená. Turistom slúžila do roku 1953. Od tohto roku prevzal chatu do správy Správa TANAP-u a pre verejnosť ju zatvorila. O chatu sa starala pani Eva Ružičková – Kasická z Prahy. Pani Eva Kasická spolu s manželom pôsobila na chate až do dôchodku v roku 1978. Odvtedy bola chata prázdna a pustá. Až v roku 1993 chatu dostalo do vlastníctva opäť Mesto Spišská Belá. Mesto prenajalo chatu chatárovi p. Jánovi Matavovi zo Spišskej Belej a schválilo mu časť finančných prostriedkov na rekonštrukciu chaty. Ján Matava so svojimi priateľmi a rodinnými príslušníkmi najprv upravil cestu, opravil mosty cez potok Čierna voda, vymenil strechu, prehnité trámy a chatu zaizoloval. V roku 1995 bolo v celej chate zavedené ústredné kúrenie, v roku 1996 postavili čističku odpadových vôd, boli dokončené sociálne zariadenia. Chata dostala svoj symbol plesnivca a svoje pôvodné meno. Bola skolaudovaná 4.10.1997, slávnostne vysvätená a znovu slúži všetkým.