Home » Jaskyne Borinského krasu

Jaskyne Borinského krasu

Medené Hámre

Pozývam Ťa na dlhšiu túru pri najznámejších jaskyniach v Borinskom krase. Jaskyne nie sú verejne prístupné, na trase sú však aj iné zaujímavosti. Začneme v Borinke, ktorá je blízko Bratislavy. Ako prvé nás bude čakať zrúcanina Dračieho hrádku. Z neho zídeme na cyklotrasu Borinský okruh, na ktorom je pekná Kaplnka sv. Michala archanjela. Vpravo budeme mať Riečnu jaskyňu a Zbojnícku jaskyňu. Môžeme prejsť sa kameňolomom alebo vyjsť na vyhliadky po jeho ľavej strane. Z vyhliadok môžeme zísť dole, prejdeme na opačnú stranu a vystúpime k Ananásovej jaskyni a jaskyni Notre Dame. Cyklotrasou budeme pokračovať severne k jaskyni Sedmička a potom na východ k jaskyni Jubilejná, prípadne nižšie k jaskyni Stará garda. Potom dlhšie na východ po modrej značke. Z nej si južne trochu odbočíme k hradu Biely kameň a nakoniec prídeme do mesta Svätý Jur.

Trasa

BorinkaDračí hrádok Borinský okruh Riečna jaskyňaZbojnícka jaskyňaMedené Hámre – vyhliadky nad kameňolomom – Ananásová jaskyňa jaskyňa Notre Dame – jaskyňa SedmičkaJubilejná jaskyňa – jaskyňa Stará garda Hrad Biely KameňSvátý Jur
19,8 km; +851 m / –940 m

Doprava

Autobusom z Bratislavy do Borinky

Návrat autobusom zo Svätého Jura do Bratislavy


Zaujímavosti na trase

Dračí hrádok (resp. Dračia pevnosť) sú zrúcaniny hradu nachádzajúce sa v najjužnejšej časti Malých Karpát, necelé 2 km juhovýchodne od Borinky v Bratislavskom kraji na Slovensku. Hrad postavili v 13. storočí na kopci nad údolím potoka Stupava v nadmorskej výške okolo 370 m n. Spolu s ďalšími zrúcaninami hradov v regióne, akými sú Biely Kameň a hrad Pajštún, je Dračí hrádok turistickým cieľom neďaleko Bratislavy. Jadro hradu je široké asi 20 m a dlhé vyše 100 m. Dodnes sa zachovala len časť veže v čele opevnenia. Veža bola postavená na štvorcových základoch s rozmermi približne 10 × 10 m. Veža bola postavená za 17 m širokou a 6 m hlbokou priekopou vyhĺbenou do skaly.

Jaskyňa Sedmička bola objavená na jar v roku 1958 skupinou profesionálnych jaskyniarov, pracujúcich v národnom podniku Turista. Ich vedúcim bol Ján Majko a do jaskyne sa dostali rozšírením pukliny, z ktorej vanul studený vzduch. Postupne tu objavili asi 200 m chodieb, vrátane troch dómov: Vstupný, Skalný a Veľký. Profesionálny pracovníci s prácami v jaskyni prestali na jeseň 1958 a v činnosti ich vystriedal jaskyniarsky krúžok vedený Karolom Silnickým. Vrstva vápencov, v ktorých je jaskyňa vyvinutá, sa tiahne v smere na východ viac než 500 m a na juh asi 3 km. Najbližším cieľom jaskyniarov je prepojiť jaskyňu Sedmička s neďalekou Silnického jaskyňou, od ktorej ju v najnižšiom mieste delí iba okolo 20 m a podľa prúdenia vzduchu obe jaskyne komunikujú. V súčastnosti má jaskyňa zameraných 1025 m chodieb s výškovým rozdielom 54 m.

Biely Kameň sú zrúcaniny gotického hradu nachádzajúce sa na zalesnenom kopci nad mestom Svätý Jur v okrese Pezinok v Bratislavskom kraji na Slovensku. Názov Biely Kameň zovšednel v 80. rokoch minulého storočia. Hrad je známy aj ako Svätojurský hrad. Biely Kameň slúžil ako opevnené sídlo nad Svätým Jurom od 13. storočia až do roku 1663, kedy ho majitelia definitívne opustili. Hrad bol pravdepodobne založený v reakcii na tatárske nájazdy v rokoch 1241-1242 a krátko po nich. Od roku 2002 je zrúcanina uznaná za národnú kultúrnu pamiatku, ale zostáva voľne a verejne prístupná. Najviac turistov navštevuje lokalitu z neďalekého mesta Svätý Jur.