Home » Jánošikove diery a NPR Tiesňavy

Jánošikove diery a NPR Tiesňavy

Prechod cez potok v Jánošikových dierach

Z obce Terchová sa vydáme na Jánošikove diery, ktoré tvoria sústavy tiesňav a kaňonov v národnej prírodnej rezervácii Rozsutce. Jedná sa o jednu z najkrajších turistických trás na Slovensku. Aj keď by sa dalo pokračovať na východ cez vrch Medzirozsutce a ďalej na Malý Rozsutec alebo Veľký Rozsutec, my zamierime na západ k vrchu Podžiar a budeme pokračovať cez NPR Tiesňavy k ústi Doliny Obšívanka. Pred príchodom do Terchovej ešte vystúpime na menší vrchol Oravcové s netradičnou krížovou cestou.

Trasa

Biely potok, rázc.OstrvnéVrchpodžiar – Boboty – TiesňavyMalé NocľahyDolina ObšívankaKrížová cesta OravcovéTerchováBiely potok, rázc.
14,2 km; +1232 m / –1232 m

Doprava

Stretnutie s autami o 10:00 h na parkovisku Biely potok, rázc. v obci Terchová

Návrat autami z rázc. Biely Potok


Jánošikove Diery sú jednou z najkrajších turistických trás národného parku Malá Fatra a jeden z najkrajších výletov na Slovensku vôbec. Jedná sa o sústavu tiesňav a kaňonov v národnej prírodnej rezervácii Rozsutce, s množstvom prekrásnych vodopádov a nezabudnuteľnou scenériou skalných útvarov. Jánošíkove Diery  tvoria tri ucelené časti: Dolné, Horné a Nové Diery a značené turistické chodníky ponúkajú niekoľko možností ako ich prejsť. Malý Okruh (Náučný chodník Diery) sa dá prejsť za dve hodiny. Veľký okruh vedie do sedla Medzirozsutce a dá sa rozšíriť o výstup na vrchy Malý Rozsutec alebo Veľký Rozsutec. V Jánošíkových dierach sa nachádza spolu až dvadsať prekrásnych vodopádov a rôzne bizarné skalné útvary, ktoré spolu vytvárajúce špecifickú klímu pre domov viacerých zaujímavých rastlinných a živočíšnych druhov.

Tiesňavy sú národná prírodná rezervácia (NPR) a údolie v pohorí Malá Fatra. Tiesňavy tvoria impozantný vstup do Vrátnej doliny. Vedie úzkym kaňonom riečky Varínka s viacerými vodopádmi. Základ geologického podložia tvorí vápenec a dolomit. Nachádza sa tu niekoľko zaujímavých skalných útvarov, z ktorých najznámejší je kamenný Mních. Okrem neho tu môžeme vidieť útvary pripomínajúce Ťavu, Päť furmanov, Krokodíla, Jánošíkovu kolkáreň, Jánošíkovu posteľ a Organy. Dolina Obšívanka, ktorá tvorí časť Tiesňav a vedie ňou v súčasnosti neprístupný „Zbojnícky chodník“. Výmera národnej prírodnej rezervácie (NPR) je 479,21 ha bez ochranného pásma. Na území rezervácie platí 5. stupeň ochrany. Rezervácia je súčasťou Národného parku Malá Fatra. Predmetom ochrany sú zachovalé biocenózy s bohatým výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov, ako aj výrazných tvarov reliéfu Krivánskej Malej Fatry, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.

NPR Tiesňavy

NPR Tiesňavy
Krížová cesta Oravcové