Home » Husitský kostol a Žľab

Husitský kostol a Žľab

Pohľad na Žľab od Husitského kostola

Dedinka Lúčka nám umožní nielen návštevu Husitského kostola, ale poskytne aj možnosť urobiť si okruh na SV od nej. Oficiálne sa nejedná o NP Slovenský kras, ale ešte zostaneme v krasovom území. Na trase kompletne obídeme výrazný vrchol Žľab a aby boli výhľady, zídeme mierne z vrcholu na jeho južnú stranu. Uvidíme tak Lúčku, Husitský kostol a nádherný vrchol Drieňovec. Na trase bude dobrovoľná odbočka ku skalnej bráne na SV od Žľabu.

Trasa

LúčkaHusitský kostol Žľab – skalná brána a vyhliadka na kóte 900 – Vyšné lazyLúčka
10 km; +420 m / -420 m

Doprava

Stretnutie s autami o 9:15 h na severnom okraji obce Lúčka

Návrat autami z Lúčky


Zaujímavosti na trase

Bývalý Husitský kostol bol postavený na prelome 13. a 14. storočia, pôvodne ako kostol. Keďže stál na strategickej vyvýšenine, v 15. storočí ho obsadili Husiti, ktorí sa ukrývali na Slovensku a prestavili ho na silnú pevnosť. Z kostola sa zachovalo iba obvodové murivo a značne znížený obranný múr s vežičkou nad strmým svahom. Cintorín obklopujúci kostol obohnali stenou a vystavili malú baštu opatrenú strieľňami. Pomenovanie “Husitský kostol” pochádza práve z tohto obdobia.

Počas prvej svetovej vojny dostal kostol zničujúci zásah. Obyvatelia obce opustili tento kostol a uprostred dediny si postavili nový. Kostol bol už uprostred 20. storočia spustošený. Koncom rokov 1970 bol kostol a priľahlý múr konzervovaný v dobre rozoznateľnom stave, čím sa stal jednou z najatraktívnejších lokalít Gemera.

Na Žľab (894 m n.m.) nevedie žiadna turistická značka, dá sa k nemu dostať len pomocou zvážnic. Priamo na vrchole výhľady nie sú, sú tu len solárne panely. Kvôli výhľadom je potrebné zostúpiť trochu južnejšie. Na severnom okraji planiny Žľab odhalené vápencové skalky padajú prudko dole, vytvárajúc tak lokálnu vyhliadku. Je nasmerovaná severozápadne, teda smerom na Volovské vrchy, kde je možné rozpoznať neďalekú Pipitku, Kráľovu hoľu a malý biely vrcholček Veľkého Boku.