Home » Husitský kostol a Čertov hrad

Husitský kostol a Čertov hrad

Skalné útvary Čertovho hradu

Toto je ideálna autotúra pre mobilných turistov. Prvá obec na trase je Lúčka s pozostatkom husitského kostola na jej severnom okraji. Z ďalšej obce Drnava vedie neznačená trasa na roztrúsený skalný hrebeň s názvom Čertov hrad. V oblasti je viacero zoskupení skalných útvarov smerom k vrchu Lipovec. Následne nás budú čakať dva krátke klesania na spevnenú cestu s altánkom. Odtiaľ mierne na východ a hneď zídeme ešte k jednému Čertovmu hradu. Jedná sa však o jedinečný skalnatý vrchol, nie hrebeň. Od neho zídeme na lesnú cestu, pozor na autá, a popri Lepkavom potoku sa vrátime ku štôlni Dionýz, kde si môžeme pozrieť jeho vstup. V štarto-cieli je aj jazierko a altánok s krbom. Ak si nič neopečieme, aspoň si horúcu čokoládu môžeme uvariť.

Trasa

Štôlňa Dionýz / Dénes – Čertov hrad – pod Lipovcom – Čertov hrad – Lepkavý potok – štôlňa Dionýz / Dénes
6 km; +340 m / –340 m

Doprava

Stretnutie s autami o 9:00 h pri štôlni Dionýz na obcou Drnava

Návrat autami od štôlni Dionýz


Zaujímavosti na trase

Bývalý Husitský kostol bol postavený na prelome 13. a 14. storočia, pôvodne ako kostol. Keďže stál na strategickej vyvýšenine, v 15. storočí ho obsadili Husiti, ktorí sa ukrývali na Slovensku a prestavili ho na silnú pevnosť. Z kostola sa zachovalo iba obvodové murivo a značne znížený obranný múr s vežičkou nad strmým svahom. Cintorín obklopujúci kostol obohnali stenou a vystavili malú baštu opatrenú strieľňami. Pomenovanie “Husitský kostol” pochádza práve z tohto obdobia.

Počas prvej svetovej vojny dostal kostol zničujúci zásah. Obyvatelia obce opustili tento kostol a uprostred dediny si postavili nový. Kostol bol už uprostred 20. storočia spustošený. Koncom rokov 1970 bol kostol a priľahlý múr konzervovaný v dobre rozoznateľnom stave, čím sa stal jednou z najatraktívnejších lokalít Gemera.

Čertov hrad je skalný hrebeň rozoklaný množstvom skalných balvanov na sever od Drnavy. Celá táto oblasť je posiata sivými balvanmi rôznych veľkostí a tvarov, ktoré sú miestami husto obrastené machmi a lišajníkmi. Vedľa je ešte jeden Čertov hrad. Jedná sa o vrchol s výraznou skalou. Svahy vrchu sú posiate obrovskými balvanmi s nebezpečnými puklinami medzi nimi. Skutočne jedinečný skalnatý svah neďaleko nášho krásneho Slovenského krasu. Pod Čertovým hradom leží Lepkavá dolina a preteká ňou potok rovnomerného názvu.

Štôlňa Dionýz s dĺžkou 1200 m bola najvýznamnejšou štôlňou v oblasti Slovenského rudohoria. Jej banská činnosť bola ukončená v roku 1974. Dodnes je zachovaný pekne zrekonštruovaný vstup do bane a informačná tabuľa o histórii štôlne s dobovými fotografiami. Sú tu aj lavičky a malá vodná nádrž, v ktorej sa podľa rozprávania umývali baníci, keď vyfárali z bane. Neďaleko štôlne sa nachádza ohnisko.