Home » Husitský kostol a Čertov hrad

Husitský kostol a Čertov hrad

Skalné útvary Čertovho hradu

Toto je ideálna autotúra pre mobilných turistov. Prvá obec na trase je Lúčka s pozostatkom husitského kostola na jej severnom okraji. Z ďalšej obce Drnava vedie neznačená trasa na roztrúsené skaly nazývané Čertov hrad. V oblasti je viacero zoskupení skalných útvarov smerom k vrchu Lipovec. Späť sa vrátime po lesnej ceste popri Južnom a Lepkavom potoku. Na záver si pozrieme vstup do štôlne Dionýz.

Trasa

Krásnohorské Podhradie – pod Lipovcom – Čertov hrad – Lepkavý potok – štôlňa Dionýz / Dénes – NCH Poklady Drnavy – Krásnohorské Podhradie
17,9 km; +591 m / –667 m

Doprava

Odchod autobusom z AS KE o 7:15 h do Krásnohorského podhradia

Návrat autobusom o 16:13 h z Krásnohorského podhradia do Košíc. Príchod na AS o 17:31 h.


Zaujímavosti na trase

Bývalý Husitský kostol bol postavený na prelome 13. a 14. storočia, pôvodne ako kostol. Keďže stál na strategickej vyvýšenine, v 15. storočí ho obsadili Husiti, ktorí sa ukrývali na Slovensku a prestavili ho na silnú pevnosť. Z kostola sa zachovalo iba obvodové murivo a značne znížený obranný múr s vežičkou nad strmým svahom. Cintorín obklopujúci kostol obohnali stenou a vystavili malú baštu opatrenú strieľňami. Pomenovanie “Husitský kostol” pochádza práve z tohto obdobia.

Počas prvej svetovej vojny dostal kostol zničujúci zásah. Obyvatelia obce opustili tento kostol a uprostred dediny si postavili nový. Kostol bol už uprostred 20. storočia spustošený. Koncom rokov 1970 bol kostol a priľahlý múr konzervovaný v dobre rozoznateľnom stave, čím sa stal jednou z najatraktívnejších lokalít Gemera.

Čertov hrad je vrch, ktorý sa nachádza severne od Drnavy. Tvorí ho skalný hrebeň rozoklaný množstvom skalných balvanov vytvárajúci na dvoch miestach skalné mestá. Celá táto oblasť je posiata sivými balvanmi rôznych veľkostí a tvarov, ktoré sú miestami husto obrastené machmi a lišajníkmi. Pod Čertovým hradom leží Lepkavá dolina a preteká ňou potok rovnomerného názvu.

Štôlňa Dionýz s dĺžkou 1200 m bola najvýznamnejšou štôlňou v oblasti Slovenského rudohoria. Jej banská činnosť bola ukončená v roku 1974. Dodnes je zachovaný pekne zrekonštruovaný vstup do bane a informačná tabuľa o histórii štôlne s dobovými fotografiami. Sú tu aj lavičky a malá vodná nádrž, v ktorej sa podľa rozprávania umývali baníci, keď vyfárali z bane. Neďaleko štôlne sa nachádza ohnisko.