Home » Hubová a šípková rozprávka nad Drienovcom

Hubová a šípková rozprávka nad Drienovcom

Lúka pod Jasovskou planinou s výhľadom na Turniansky hrad

Z Drienovca okolo Drienovského kameňolomu vedie okolo Jasovskej planiny lúčna cesta. Po lúke sa prejdeme len krátko, čoskoro zamierime hore širokým chodníkom, na ktorom sa nachádza pirátska červená značka. Ak máme čas, môžeme si odskočiť k potoku Miglinc s menšími jaskyňami. Keď sa vrátime na cestu, budeme už klesať lesom a okolo kameňolomu do Drienovských kúpeľov. Po ceste a okolo záhrad sa vrátime späť do Drienovca. Na začiatku jesene nájdeme na Jasovskej planine a na lúkach v okolí veľa húb, hlavne bedlí. Pri Drieňoveckých kúpeľoch zasa rastú šípky.

Trasa

DrieňovecDrieňovecký kameňolom – červený CHOD-NIK – potok Miglinc – nad Drieňoveckým kameňolom – Drieňovecké kúpeleDrieňovec
11,1 km; +400 m / –400 m

Doprava

Odchod autobusom z AS KE o 8:00 h do Moldavy (8:40 h). Prestup na autobus o 8:50 h do Drieňovca, č.d.107 (8:59 h)

Autobusom o 15:03 z Drieňovca do Košíc (15:51 h)


Zaujímavosti na trase

Miglinc je údolie, ktoré predeluje Jasovskú planinu na južnú a severnú časť. Údolím preteká potok s rovnomenným názvom. Dolina začína pri vyvieračke s napájaním pre zvieratá – Kozej studni.

Slaninova diera (380 m n.m.) je jaskynná dutina s vrecovitým habitusom. Vchod s rozmermi 2 x 1,1 m je exponovaný na JJZ v skalnej stene výbežku hrebeňa svahového žľabu cca 10 m nad dnom údolia potoka Miglinc. Dominantná puklina je prakticky zotretá chemickou i mechanickou denudáciou. Kaverna je priestranná (v: 2,5 m; š: 3 – 4 m) so zvetranou výzdobou. Výplň tvorí zmes sutiny, hliny a hrabanky.

Dĺžka: 16 m; GPS: N 48°38.138′ E 20°55.467′

Indiánska jaskyňa (385 m n.m.) má charakter kľukatej, meandrovitej, juvilejnej chodby s akumuláciami hlinitých sedimentov. Profil chodby je erózny, rozmerová svetlosť je na hranici prieleznosti. Vchod s rozmermi 0,6 m x 0,35 m je situovaný v malom skalnom amfiteátri. Vedľa chodby je neprielezná puklinová chodbička. Jaskyňa je bez výzdoby. Pod jaskyňou je nižšie položená Slaninova diera.

Dĺžka: 18 m; GPS: N 48°38.138′ E 20°55.462′