Home » Hradisko a dva Ďury

Hradisko a dva Ďury

Cestou na Okrúhly Ďur

Na Spanilej jazde v Turnianskej kotline, keď som sa premával medzi Dvorníkmi Hrhovom, obdivoval som nie len strmé svahy Horného vrchu. V blízkosti železnice na sever od nej som obdivoval tri vrchy – Okrúhly Ďur, Dlhý Ďur a Zemné hradisko. Nie sú to vysoké vrchy, ale verím, budú z nich pekné výhľady smerom na juh Slovenska. Na všetko vrchy je najľahší prístup zo severu, pretože svah Horného vrchu je na severu vyšší a teda prevýšenie počas výstupu bude nižšie. Medzi vrchmi sú lúky, neznačené cesty a cyklotrasy. Jednou nenáročnou túrou vieme vystúpiť na všetky vrcholy naraz.

Trasa

HrhovOkrúhly ĎurDlhý ĎurZemné hradiskoDvorníky-Včeláre
11 km; +410 m / –358 m

Doprava

Odchod autobusom z AS KE o 7:15 h do Hrhova, Jednota

Návrat autobusom o 14:45 h z Dvorníkov, PD do Koších. Príchod na AS o 15:51 h.


Zaujímavosti na trase

Zemné Hradisko (334 m.n.m.) je prírodná rezervácia, ktorá je klasifikovaná ako územie so 4. stupňom ochrany. Čiastočne mimo rezerváciu sa dá na vrch vystúpiť z juhu. Zo severu však naň vedie cesta vyjazdená autami, ktorá nie je ani vyznačená turistická trasa a ani náučný chodník. Oblasť vrchu predstavuje komplex lesnej a poľnohospodárskej pôdy na pahorku pod južnými svahmi Horného vrchu, s plochami zachovalej lesostepnej vegetácie so zvyškom prirodzeného dubového lesa a krovín. Je to xerotermné územie s masovým výskytom vzácnych a chránených taxónov. Bohaté je zastúpenie drobného hmyzu, motýľov aj plazov. Podložie je tvorené horninami meliatskej série. Pri návšteve tohto kopca sa Ti naskytnú krásne otvorené výhľady smerom na Zádielsku tiesňavu, Turniansky hrad, cementáreň, lom a Hrhovské rybníky.