Home » Gelnica dýcha históriou

Gelnica dýcha históriou

Štôlňa Jozef

Medzi Gelnicou a Plejsami sa nachádzajú bývalé Turzovské kúpele, štôlne a strmý lesný terén. V blízkosti Ostrého vrchu (1082 m n.m.) nájdeš Tatarkov kríž, trochu nižšie je Hrob baníka a ešte nižšie Vangortská puklina, čo je vlastne bývalá štôlňa. Na trase netreba zabudnúť na Gelnický hrad, ktorý sa týči na kopci nad obcou.

Trasa

PrakovceOstrá skalaVangortská puklinaHrob baníkachata Diana – prameň Kráľovský bukVlčí vrchOstrý vrchTatarkov krížTurzovské kúpeleHrad GelnicaGelnica
15 km; +886 m / –924 m

Doprava

Odchod os. vlakom zo ŽS KE o 7:17 h do obce Margecian s prestupom na REX do stanice Prakovce. Výstup o 8:33 h.

Návrat autobusom o 15:58 h z Gelnice, rázc. Turzov do Margecian s prestupom na os. vlak do Košíc. Príchod na ŽS o 16:53 h.


Zaujímavosti na trase

Vangortská puklina je vlastne vyťažená žila železnej rudy. Na povrchu vidno iba časť ťažby, zvyšok sa nachádza pod zemou a tak je tato oblasť závalovým pásmom. Bezpečnejší prístup je z južnej strany pukliny.

Hrob baníka leží pod korunami starých stromov. V ňom je pochovaný človek, ktorý bol v týchto lesoch zavraždený. Okolnosti jeho smrti sú neznáme. Medzi ľuďmi sa traduje, že bol nájdený v slávnostnej baníckej uniforme, v ktorej ho aj pochovali. Na hrobe je tabuľka s dvojjazyčným nápisom: Hrob baníka, Bergmannsgrab 1937. Ku hrobu vedie žltá turistická značka.

Ostrý vrch (1082 m n.m.) je tretím najvyšším vrchom Hnileckých vrchov, ktoré sa tiahnu od Gelnice po Markušovce. Ostrý vrch poskytuje pekný, aj keď oklieštený výhľad na južnú časť Volovských vrchov. Vpravo je vidieť bralo Folkmarskej skaly a Turniská nad Kojšovom, nižšie a bližšie sa črtá časť Gelnice zvaná Legy. Rovno pred nami sa ukazuje masív Kojšovej hole s meteorologickou a radarovou stanicou. Pri pohľade na juhozápad dominuje Kloptáň. Turistická trasa sem nevedie.

Tatarkov kríž sa nachádza sa medzi Gelnicou a Slovinkami. Stojí tu liaty železný banícky kríž, ktorý bol postavený na podnet správcu miestnych lesov Jána Tatarku v roku 1820.

Turzovské kúpele sa nachádzajú len 3 kilometre od mesta Gelnica, v západnej časti mesta k nim vedie Turzovská a ďalej Krížna cesta.

Gelnický hrad bol postavený v 13. storočí, po roku 1528 bol zbúraný. V polovici 16. storočia bol znovu vybudovaný a zväčšený, v roku 1685 vyhorel a ostali z neho iba ruiny. Majiteľmi boli aj Zápoľskovci, Thurzovci, Csákyovci a nakoniec aj mesto samé. Vďaka stavebnej činnosti Thurzovcov sa niekedy hrad volá aj Thurzov hrad.