Home » Erotická túra za dierkami a vtákmi

Erotická túra za dierkami a vtákmi

Lúka pri Ornitologickom stacionári

Drienovského kameňolomu stúpa na Jasovskú planinu stará cesta dolinou až na hranu planiny Pod hranou sa nachádza niekoľko menších jaskýň: Šmykňa, Vyhňa, Pavúčia a Čmeliak. Na opačnej strane doliny, než sú jaskyne, sa nachádza vyhliadka s pohľadom až na Turniansky hrad. Po planine sa prejdeme len krátko, čoskoro zamierime dole šírokým chodníkom, na ktorom sa nachádza pirátska červená značka. Keď sa vrátime na lúku pod planinou, vstúpime do oblasti Drienovskej mokrade s ornitologickým stacionárom. V období jari a jeseni tam ornitológovia odchytávajú a krúžkujú vtáky.

Trasa

Drieňovský kameňolom Šmykňa, Vyhňa – výhľady na planine – červený CHOD-NIK – ornitologický stacionár – Drieňovský kameňolom
8 km; +366 m / –366 m

Doprava

Stretnutie s autami o 8:30 h pri Drieňovskom kameňolome

Autami od Drieňovského kameňolomu


Zaujímavosti na trase

Šmykňa (425 m n.m.) je jaskyňa tvorená vzájomne prepojenými dutinami s komínmi. Vchod má rozmery 1,6 x 2,45 m. Vstupná chodba je vytvorená na pukline 24° – 204°. Jaskyňa je zanesená splavenými hlinitovými sedimentami.

Dĺžka: 28 m; GPS: N 48°37.54902′ E 20°55.55813′

Vyhňa (423 m n.m.) je jaskyňa tvorená riečnou chodbou modelovanou horizontálne tečúcim riečnym tokom. Je tvorená na puklinách 20° – 200° a 120° – 300° a je z väčšej časti zanesená. V prednej časti je dno pokryté sypkou čiernou hlinou. Vchod má rozmery 0,25 x 0,7 m a je trojuholníkového tvaru. Expozícia vchodu je 216° a je silno zahlinený až neprielezný.

Dĺžka: 19 m; GPS: N 48°37.54902′ E 20°55.55813′

Drienovská mokraď je názov lokality v k. ú. obce Drienovec v nadmorskej výške 190 m n. m. Rozloha mokrade je 7,7 ha. Geograficky sa nachádza na rozhraní Slovenského krasu a Košickej kotliny. Bezmenná krasová vyvieračka vyviera na južnom úpätí Jasovskej planiny a rozlieva sa na ploche medzi bývalými vinicami a intenzívne obrábanou poľnohospodárskou pôdou. V súčasnosti je to na malej ploche pestrá mozaika ruderálnych, krovitých, ostricových a trstinových biotopov. Na malej ploche je aj voľná vodná hladina.