Home » Dve Pipitky

Dve Pipitky

Odlesnený terén na Pipitke umožňuje výhľady na Volovské vrchy a Slovenský kras

Nádherné prostredie Volovských vrchov v oblasti Úhornej si prejdeme najprv severne okolo kaplnky Panny Márie, aby sme sa vyhli asfaltke po Úhornianske sedlo. Tam sa už napojíme na Cestu hrdinov SNP. Čoskoro narazíme na novú útulňu pre SNP-čkárov a užijeme si hrebeň a otvorený terén po Pipitku (1225 m.n.m.). Nakoniec zídeme do dolín niekoľkých potokov s cieľom v Drnave. Takmer v závere túry si ešte pozrieme začiatok náučného chodníka, odpočinkovú zónu a jazierko pri štôlni Dénes / Dionýz.

Trasa

Uhorná – kaplnka Panny Márie Snežnej – Úhornianske sedlo útulňa SNP Úhorná – Malá Pipitka – chata pod Pipitkou (nepovinne) – Pipitka – Vysoká stráň – Lepkavý potok – štôlňa DénesDrnava
16,7 km; +755 m / –1087 m

Doprava

Odchod autobusom z AS KE o 7:00 h do Smolníka. Prestup na autobus do Uhornej.

Návrat autobusom o 16:03 / 17:07 h z Drnavy s 1 – 2 prestupmi na autobus do Košíc. Výstup o 18:50 h.


Zaujímavosti na trase

Kaplnka Panny Márie Snežnej s prameňom údajne liečivej vody sa nachádza nad obcou Úhorná pod výhľadovým vrchom Hekerová (1260 m n.m.) vo Volovských vrchoch. Pri kaplnke sa nachádza prístrešok, ktorý slúži pre slávenie liturgií pod holým nebom. Ďalej sa tu nachádza krížová cesta so 14 krížmi. Odpust sa tu koná každoročne v prvú augustovú sobotu a nedeľu a samotný sviatok Panny Márie Snežnej, ktorý pripadá na 5. august. Pôvodná drevená kaplnka v Úhornej, chýrna svojimi starožitnosťami, bola posvätená 31.5.1813. Šindle a drevo na stavbu venovala vdova po v Bohu zosnulom grófovi Štefanovi Andrassym. Voda, vytekajúca z prameňa pri kaplnke má liečivé účinky. Oddávna sem prichádzajú matky so svojimi zrakovo postihnutými deťmi prosiac o ich uzdravenie. Kamene z bieleho kremeňa na stavbu kaplnky – jaskyne, priniesla mládež z Úhornej, zo Smolníka a Krásnohorského Podhradia. Kňaz Štefan Herko vďačný Pánu Bohu a Panne Márii za svoje uzdravenie na mieste pôvodnej kaplnky z roku 1813 začal z vlastnej iniciatívy budovať nový kostol v roku 1937. Vysvetenie kostola sa konala 10.8.1941.

Pipitka (1225 m. n.m.) sa vypína priamo nad obcou Úhorná smerom na juh na hlavnom hrebeni podcelku Pipítka, ktorý sa rozprestiera medzi Úhornianskym sedlom a Medzevov, na juhozápade hraničí s Rožňavskou kotlinou, na juhu a východe s NP Slovenský kras. Na jeho zalesnenom vrchole sa nachádza smrekový les, ktorý sa následne na jeho svahoch obmení na bukový les s podrastom hustej trávy. Zo svahov tohto vrchu sa otvárajú pekné výhľady na Volovské vrchy, krasové planiny Slovenského krasu a za priaznivého počasia aj na Vysoké Tatry.

Štôlňa Dionýz s dĺžkou 1200 m bola najvýznamnejšou štôlňou v oblasti Slovenského rudohoria. Jej banská činnosť bola ukončená v roku 1974. Dodnes je zachovaný pekne zrekonštruovaný vstup do bane a informačná tabuľa o histórii štôlne s dobovými fotografiami. Sú tu aj lavičky a malá vodná nádrž, v ktorej sa podľa rozprávania umývali baníci, keď vyfárali z bane. Neďaleko štôlne sa nachádza ohnisko.