Home » Dva dni Silickou planinou

Dva dni Silickou planinou

Pohľad na Silicu cestou ku Fabiánke

Silická planina je rozsiahla, skúsme si ju však prejsť krížom, aby sme z nej videli čo najviac a niečo si necháme na neskôr. Prejdeme sa lučnou častou planinu ale aj nádhernými lesmi. Spoznáme najvýznamnejšie jaskyne Slovenského krasu – Domicu a Silická ľadnicu. Nebudú chýbať menej známe vyhliadky. Čaká nás príjemný terén bez pohybu v bralnatých svahoch. Môžem si dopriať relax každý deň, pretože trasy túry nie sú dlhé. Ubytovanie v Silici vyzerá prírodne a večer tam môžeme stráviť opekaním.

Sumár túry

Jaskyňa Domica (návšteva) – Silická ľadnicaSilica (prespanie) – RakytaJablonovské sedlo (Soroška)
28,8 km; +808 m / –618 m

Táto túra cez Silickú planinu je rozdelená na dva dni s návštevou jaskyne Domica na začiatku prvého dňa. Kto nebude mať o návštevu záujem, môže sa prejsť po NCH Domické škrapy (cca 2 km). Následne pôjdeme na kratšiu túru. Prespanie je možné v Naturacamp Silica s možnosťou opekania. Druhý deň túra pokračuje do cieľa v Jablonovskom sedle, kde je možné sa najesť v kolibe pred návratom domov.


1. deň

Doprava na trasu

Rýchlikom o 7:22 h z Košíc do Plešivca (8:25 h). Prestup na autobus o 8:40 h do Domice (8:59 h)

Trasa

Jaskyňa Domica (návšteva o 9:30 h, cca 1 h) / NCH Domické škrapy – KečovoSilická BrezováSilická ľadnica (nepovinne) – Silica (prespanie)
13,6 km; +475 m / –281 m

Stravovanie

Presso Silica v Silici na konci trasy, možnosť opekania v campe

Ubytovanie

Po trase v Naturacamp Silica. Spacák netreba, bude tam povlečenie.


Zaujímavosti na trase

Silická planina je najväčšia z planín Slovenského krasu, má rozlohu asi 150 km². Nachádza sa na území štátov Slovenska a Maďarska. Jej povrch tvorí náhorná vápencová plošina. Planina je pomerne nezalesnená, holá rovina alebo náhorná plošina. Od Plešiveckej planiny ju na západe oddeľuje hlboké údolie Slanej, od planiny Dolný vrch dolina riečky Turňa, z juhu je ohraničená Rimavskou kotlinou, zo severu jej ohraničenie tvoria strmé stráne, ktoré oddeľujú planinu od Rožňavskej kotliny a na východe je oddelená Jablonovským sedlom nazývaným aj Soroška. Významným vrchom planiny je výhľadová Dievčenská skala (660 m.n.m.). Tá ponúka výhľady na panorámu severnej časti Slovenského krasu a Volovských vrchov. Na severozápadnom okraji Silickej planiny nad obcou Brzotín sa týčia zďaleka viditeľné Brzotínske skaly. Na Silickej planine je najviac krasových javov zo všetkých planín Slovenského krasu. Najväčším turistickým lákadlom Silickej planiny sú jeho jaskyne a priepasti. Celkove tu bolo zatiaľ nájdených 17 jaskýň a 14 priepastí. Z jaskýň sú tu najznámejšie Silická ľadnica, Gombasecká jaskyňa, Ardovská jaskyňa, Májkova jaskyňa, Milada, Hrušovská jaskyňa a jaskyňa Domica. Ďalej sa tu nachádzajú najhlbšie priepasti Slovenského krasu – Brázda (180 m), Malá železná priepasť (142 m) a Veľká Bukova (141 m).

Jaskyňa Domica bola objavená v roku 1926 a v roku 1995 bola spolu s ďalšími jaskyňami Slovenského krasu zapísaná do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Jaskyňa bola vytvorená v druhohorných strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch silického príkrovu pozdĺž tektonických porúch koróznou a eróznou činnosťou podzemných tokov Styxu a Domického potoka. Jaskyňou preteká podzemná riečka Styx, po ktorej sa môžu návštevníci preplaviť. V jaskyni sa nachádza okolo 16 druhov netopierov. Jaskyňa je prepojená s jaskyňou Čertova diera a tvorí jednotný celok s jaskyňou Baradla v Maďarskej republike v celkovej dĺžke asi 25 km. Dĺžka jaskynných priestorov Domice je 5368 m, z nich sprístupnených verejnosti je 1315 m. Je charakteristická svojimi kvapľovými štítmi, bubnami a kaskádovitými jazierkami (Rímske kúpele, Plitvické jazierka). Teplota vzduchu v jaskyni je okolo 11 °C s vlhkosťou až 98 %.

Silická ľadnica je národná prírodná pamiatka a od roku 1995 súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Jaskyňa je dlhá 1100 m, hlboká 110 m a je najnižšie položená ľadová jaskyňa na Slovensku a v Europe. Skalná stena vo vstupnej časti dosahuje hĺbku 90 m. Vstupný portál môžu návštevníci obdivovať z upravenej terasy, pričom ústie vstupnej korózno-rútivej jaskyne sa nachádza v nadmorskej výške 503 m. V portáli sa nachádza skromná ľadová výzdoba, ktorá vydrží aj v letných horúčavách. Pohyb mimo chodníka a portálovej  terasy je zakázaný a veľmi nebezpečný. Jaskyňa bola vytvorená v druhohorných strednotriasových vápencoch Silického príkrovu podzemným tokom Čierneho potoka a je súčasťou Silicko-Gombaseckého podzemného hydrologického systému. Vďaka mikroklíme sú vstupnej časti jaskyne vytvorené vhodné podmienky pre život chladnomilných lesných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú typické pre vyššie položené horské pásma. Vody Čierneho potoka zo Silickej ľadnice tečú do Gombaseckej jaskyne. V zimnom období sa v jaskyni zdržiavajú netopier obyčajný a podkovár malý. Pred zaľadnením bola jaskyňa bola viackrát osídlená.

Silica je obec v okrese Rožňava. Obec sa nachádza priamo na Silickej planine. V okolí obce sa vyskytujú rôzne prírodné zaujímavosti ako sú závrty, priepasti, vyvieračky, jaskyne a vzácna fauna a flóra. Dominantnou pamiatkou v obci je kostol reformovanej cirkvi postavený v roku 1525 na najvyššom bode v obci s kamenným obranným múrom so strieľňami z 15. storočia. Obec je známa hlavne kvôli jaskyni Silická ľadnica, ktorá patrí k najnižšie položeným ľadovým jaskyniam u nás. Silica je dobrým východiskovým bodom ku krasovým javom Silickej planiny, najmä k najhlbše jaskynnej priepasti Brázda, k jaskyniam Domica (v rekreačnom stredisku Domica), Gombasecká jaskyňa (v stredisku Gombasek), 43 m hlbokej Mestská priepasti (pri rázcestníku Mestská priepasť 521 m n.m.), Závozným priepastiam (pri rázcestníku Závozná 475 m n.m.), k NPR Kečovské škrapy, k NPR Domické škrapy, k výhľadovej Dievčenskej skale (660 m.n.m.) a do PR Sokolia skala, kde sa nachádza výhľadová Sokolia skala.

Jaskyňa Domica
Silická Ľadnica
Silica – ubytovanie

2. deň

Štart na trasu

Priamo z Naturacamp Silica na červenú značku na trase

Trasa

SilicaFabiánka (vyhliadka) – Jašteričie jazeroRakytaZajačia brána – vyhliadky nad Hrušovom – Lom Soroška (nepovinne) – Jablonovské sedlo (Soroška)
15,2 km; +333 m / –337 m

Stravovanie

Obedovečera v Kolibe Soroška v Jablonovskom sedle (Soroške)

Návrat domov

Autobusom o 16:18 / 16:56 h zo Sorošky do Košíc (17:30 / 18:50 h)


Zaujímavosti na trase

Fabiánka (632 m n.m.) je vrchol, ktorý poskytuje impozantné scenérie pohľadov na Dolný vrch, Horný vrch, Plešiveckú planinu, Tureckú, Kráľovu hoľu, Vysoké Tatry, Volovské vrchy a aj vrcholy Silickej planiny. Severné svahy vrchu zachytávajú vzdušné prúdenie, preto na nich zostáva snehová prikrývka o 2 – 3 týždne dlhšie. Na južných svahoch je teplá klíma. Siličania tu založili ovocné svahy a kosné lúky. Z kveteny tu nájdeme poniklec veľkokvetý, divoké ľany, astry, ale aj ozdobné poľné buriny. Pre turistov slúži Fabiánka ako dôležitý orientačný bod a rozhľadňa.

Jašteričie jazierko sa nachádza na Silickej planine približne 2 km na SV od obce Silica a na západnom úpätí vrchu Fabianka (633 m n.m.). Nachádza sa pri ňom váhadlová studňa, lavičky a informačná tabuľa. S rozlohou približne 1,20 ha je najväčším krasovým jazerom na Slovensku. Jazierko vzniklo upchatím dna krasovej jamy (závrtu), na severozápadnej strane jazera sa nachádza činný ponor nad jeho hladinou. Voda v jazere je v súčasnosti pomerne znečistená, bez vyšších foriem života a husto zarastá riasami a vodným rastlinstvom. Svojim charakterom v súčasnosti pripomína mokrinu alebo močiar. Na jeho severozápadnom brehu jazierka sa nachádza Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera, ktorá odvádza vodu do podzemia. V lokalite sa výskytujú vzácne druhy mäkkýšov, motýľov, chrobákov, ropúch, užoviek a divých kačíc. Jazierko v letných mesiacoch vysychá a je v štádiu zániku.

Na území Silickej planiny sú tri miesta, kde je možné legálne spať, no iba jedno je uprostred planiny. Ide o priestranstvo pri lesných chatách na Rakati (Rakyta), ktoré je ideálne na nocľah počas viacdňového prechodu pohorím. Hneď vedľa turistického rázcestníka sa nachádza uzamknutá poľovnícka chata, ktorej areál je oplotený. 200 metrov severne od rázcestia sa nachádza bývalá horáreň, ktorá je príležitostne využívaná miestnymi poľovníkmi. Na núdzový nocľah možno využiť krytú verandu pri vstupe do zrubu. Pod zastrešenú a do polovice stien prekrytú verandu sa pohodlne zmestia maximálne 4 nocľažníci na betónovej podlahe. Na táborenie (stanovanie a zakladanie ohňa) možno využiť trávnaté priestranstvo pred chatou, ktorého súčasťou je upravené ohnisko s drevenými lavičkami a stolom. Za chatou sa nachádza suchý záchod (latrína). Jediným zdrojom pitnej vody široko-ďaleko je murovaná studňa uprostred lúky. Je dobre viditeľná vďaka drevenej nadzemnej konštrukcii so šindľovou strechou z oboch smerov červenej značky. Voda sa naberá pomocou fľaše na šnúrke. V blízkosti smerom na Silicu sa nachádza ešte stará studňa, ale na pitie sa nevyužíva.

Jablonovské sedlo (Soroška) tvorí hranicu medzi Silickou planinou a planinou Horný vrch. Jablonovské sedlo sa v minulosti nazývalo aj ako Lipovnícke sedlo alebo Tesná skala a dodnes je zaužívaný aj jeho ľudový názov Soroška (maď. Szoroskő). Horským priechodom Soroška prechádza dôležitá cesta I. triedy 16 vedúca po trase Zvolen – Lučenec – Rožňava – Košice. V sedle sa nachádza množstvo výhľadových miest do okolia. Na Soroške sa môžu návštevníci občerstviť v gemerskej reštaurácii Koliba Soroška, pri ktorej sa nachádza aj parkovisko. V minulosti tadiaľ viedla historická obchodná cesta Soroška, ktorá sa nachádza v blízkosti súčasnej cesty I. triedy. Ešte dodnes sú tu v skalnom podloží viditeľné stopy po kolesách vozov. Spomínané vyryté koľaje zabezpečovali vozom ochranu pred zrútením sa do rokliny. Sedlo je dobrým východiskom ku výhľadovej Dievčenskej skale (660 m.n.m.), ktorá sa nachádza na Silickej planine. V opačnom smere je sedlo východiskom na planinu Horný vrch k prameňu Mŕtva studňa a Lúčanskému krasového jazierku.

Jašteričie jazierko
Chata Rakyta
Vyhliadky nad Hrušovom