Home » Čo nepoznáš na severe Jasovskej planiny

Čo nepoznáš na severe Jasovskej planiny

Na severe Jasovskej planiny

Sever Jasovskej planiny nad údolím potoka Miglinc sa tiahne medzi obcami Medzev a Jasov. V tejto oblasti tečie potok Teplica, ktorý vteká do Jasovského rybníka. Je tu tiež niekoľko jaskýň a priepastí, ktoré sa nachádzajú mimo známych trás. A práve na tieto jaskyne a priepasti sa môžeš podrobne pozrieť na okružnej trase okolo Jasova.

Trasa

JasovGajdova štôlňaTeplický lesZrkadlova jaskyňaHaľagoš Priepasť pod Haľagošom NCH Jasovská skala (nepovinne) – Jasov
14,5 km; +566 m / -566 m

Doprava

Odchod autobusom z AS KE o 7:20 h do Jasova

Návrat autobusom o 14:35 / 16:42 h z Jasova do Košíc. Príchod na AS o 15:20 / 17:30 h.


Zaujímavosti na trase

Jaskyňa Gajdova štôlňa (Teplica) odvodňuje podstatnú časť severného okraja Jasovskej planiny. Ide o podzemný tok vyvieračky Teplica (Nagy forrás), ktorá vyviera zo severného svahu Jasovskej planiny asi 2 km západne od Jasova nad záchytom prameňa do vodovodu vo výške 295 m n.m. Priestory rozsadlinovo-rútivej Gajdovej štôlne predstavujú svahovými pohybmi z väčšej časti zaniknutú, pôvodne fluviokrasovú, pravdepodobne bočnú vetvu jaskynného systému prameňa Teplica. O prerazenie do voľných priestorov sa zaslúžil v 20-tych rokoch 20. storočia generál a amatérsky jaskyniar Radola Gajda so svojmi vojakmi. Nadmorská výška jaskyne je 325 m n.m.

Dĺžka: 150 m; GPS: N 48°40.467′ E 20°56.706′

Objekt chaty štátnych lesov je ohradený pletivom a betónovými stĺpmi. Tesne za bránou v severovýchodnej časti mohutnej depresie je objekt Veľkej vyvieračky a v západnej časti depresie leží jaskyňa Gajdova štôlňa (Teplica), 8 m vyššie nad úrovňou pramennej línie vo vzdialenosti 80 m od jej okraja, vo výraznom, vodou vymletom koridore.

Zrkadlová jaskyňa je rozsadlinovo-korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 7 m. Nachádza sa v severenej časti Jasovskej planiny v nadmorskej výške 629 m n.m. v katastri obce Hačava. V okolí sa nachádzajú tri menšie jaskyne.

Dĺžka: 7 m; GPS: N 48°40.095′ E 20°55.052′

Priepasť pod Haľagošom sa nachádza cca 75 m severovýchodne od vrchu Haľagoš. Jaskyňa má hĺbku 75 m, je obstavaná drevenou konštrukciou a označená štátnym znakom. Priepasť predstavuje umele rozšírenú sondu, dlhodobé pracovisko Košických jaskyniarov, kde sa predpokladala možnosť preniknutia do systému vodnej jaskyne Gajdova štôlňa (Teplica).

Dĺžka: 100 m; hĺbka: 75 m; GPS: N 48°40.279′ E 20°56.052′