Home » Čierna hradná jaskyňa

Čierna hradná jaskyňa

Hrad Sokoľ

Zo Sokoľa sa vydáme dolinou potoka Uhrinče okolo niektorých prameňov k zrúcanine hradu Sokoľ. Cez dolinu vedie asfaltová cesta a trasa k hradu je dobre vyznačená. Stúpanie k hradu je výživné. Pod hradným vrchom sa nachádza Hradná jaskyňa. Vystúpime ešte k Vysokému vrchu a späť budeme klesať cez niekoľko dolín, najprv okolo Kráľovej studne a po NCH Kráľova studňa k studničke Irenka. Po asfaltovej ceste okolo Strašného potoka zídeme do cieľa v Kostoľanoch nad Hornádoch.

Trasa

Sokoľ – Hrad Sokoľ – Kráľova studňa – studnička Irenka – Kostoľany nad Hornádom
15,6 km; +737 m / –792 m

Doprava

Odchod autobusom z AS KE o 7:55 h do Sokoľa

Návrat autobusom o 16:15 / 16:45 h z Kostolian nad Hornádom do Košíc. Príchod na ŽS o 16:24 / 16:53 h.


Zaujímavosti na trase

Západným smerom od obce Sokoľ na konci doliny Uhrinč vo výške 545 m. n. m. sa nachádza nenápadný vŕšok zvaný Hrádek. Na vršku Hrádek sú ešte aj dnes viditeľné zvyšky muriva s architektonickými detailami stredovekého hradu. Okolnosti vzniku hradu nie sú známe. Je priam skrytý vysoko v horách, v hustom lese, teda o strategickej polohe nemožno uvažovať. Skôr mal charakter útočiska nielen pre miestnych zemepánov, ale aj pre početné obyvateľstvo v prípade náhleho návratu mongolských vojsk. Prvú doteraz zistenú písomnú správu o hrade nachádzame v listine z roku 1299 a v reverze Omodejovcov z roku 1311, v ktorých sa spomína ako jeden z hraničných hradov pohoria Čiernej hory. Hrad bol vystavaný v prvej polovici 13. storočia, zanikol pravdepodobne v polovici 15. storočia, kedy bol zbúraný mestom Košice.

Podľa zistených zvyškov sa dá usúdiť, že ide o malý hrádok, ktorý mal strážnu vežu a hradný palác. Na nádvorí je dobre viditeľná stredoveká studňa. Pravdepodobne v ňom žili sokoliari, ktorí krotili a chovali sokoly pre kráľovské poľovačky. Dnes Sokoľský hrad pri­pomína len nenápadný val s priekopou a torzo nepatrných kameňov. Najvýraznejším pozostatkom je hradná priekopa. Pred hradnou priekopou tu návštevníkov víta informačná tabuľa. Areál je v súčasnosti upravený, s lavičkami a je tu vztýčený dvojkríž.

Pod hradom sa nachádza Hradná jaskyňa, ktorej dĺžka je okolo 27 metrov. Jaskyňa leží v severovýchodnom svahu asi 10 až 12 metrov pod hradom. Jedná sa o kombinovanú dutinu umelo vytvorenej štôlne a jaskyne. Hradná jaskyňa je z väčšej časti umelo vyrazená chodba, smerujúcu približne do stredu hradu, pod vežu. Pravdepodobne slúžila ako pivnica. V zime je domovom netopierov.