Home » Cez Volovské vrchy do Hačavy

Cez Volovské vrchy do Hačavy

Pri rázcestníku Bodovka

Zo Štóskeho sedla sa vydáme širokou dlhou lesnou cestou na juh. Spoločnosť nám budú robiť zmiešané lesy. Prejdeme sa okolo chaty Zenderling, popod vrchol Skorušina (1028 m n.m.), kde je aj prameň až k rázcestníku Bodovka. Dostávame sa do Slovenského krasu a po jeho severnom okraji sa prejdeme až na východ okrajom Borčianskej a Zádielskej planiny. Nad Hačavou sa môžeme prejsť po lúkach a nájsť rôzne zaujímavosti ako sú vyhliadky, či jaskyne, pokiaľ budeme mať čas a chuť.

Trasa

Štósske sedlo Bodovka kóta 807 (nepovinne) Hačavské sedlo Hačava
16,4 km; +476 m / -651 m

Doprava

Odchod autobusom z AS KE o 7:20 h do Štós, kaplnka

Návrat autobusom o 14:00 h z Hačavy do Košíc s prestupom v Turni n/B a Moldave n/B. Príchod na AS o 15:30 h.


Zaujímavosti na trase

Obec Hačava sa nachádza na konci Hájskej doliny vo východnej časti Slovenského krasu. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1345. Prví obyvatelia boli nemeckého pôvodu a prišli sem v druhej polovici 14. storočia. Obec ležala v oblasti, kde sa hranice Turnianského panstva stýkali s hranicami majetku Jasovského kláštora a mesta Smolník. V obci sa zachovali nádherné pôvodné drevenice, ktoré však ustupujú novým chalupám. Asfaltová cesta do Hačavy pôvodne končila pri Čertovom moste. Ked bol v roku 1972 prechod za pomoci trhavín rozšírený, mohla byt cesta dokončená až do obce. Obyvatelia obce, ktorí sú zväčša rusínskeho pôvodu, sa v minulosti popri poľnohospodárstve zaoberali výrobou sediel, tažbou železnej rudy a výrobou dreveného riadu. Dnes je tu obľúbená chalupárska lokalita. Okolie Hačavy ponúka množstvo príležitostí na turistiku a cykloturistiku.

Hačavska jaskyňa je nazývaná aj Zbojnícka alebo Partizánska jaskyňa. V roku 1995 bola jaskyňa vyhlásená za prírodnú pamiatku. Otvor jaskyne sa nachádza pod skalným útesom na škrapovom poli vo výške 795 m n.m. Dĺžka jaskynných priestorov je 202 metrov. Jaskyňa má zvetranú sinitrovú a kvapľovu výzdobu.

Dĺžka: 202 m