Home » Cez Dolný vrch k susedom

Cez Dolný vrch k susedom

Priepasť Cecsembukki zsomboly

Na Dolný vrch vedie strmo hore pomerne nová ZTZ okolo vrchu Veľký Paklán. Na planine sa nachádza veľa významných priepastí. Planina zasahuje aj do Maďarska. Za hranicou sa nachádza 3. najhlbšia maďarská priepasť – Cecsembukki zsomboly. Trasa pokračuje okruhom okolo ďalších priepastí, strmo dole a cez lúky pod Jablonovom nad Turňou späť do Hrhova. Túra sa dá skrátiť parkovaním na lúkach pri Hrhovských rybníkoch.

Trasa

Rázcestie za Hrhovom pod Veľkým PaklánomVeľký Paklansedlo Stoličkypriepasť Vecsembukki zsombolypriepasti Obrovská, Sovie, Fajkapopod Jablonov n/TRázcestie za Hrhovom
14,9 km; +558 m / –558 m

Doprava

Stretnutie s autami o 8:30 h za Hrhovom pod Veľkým Paklánom

Návrat autami z pod Veľkého Paklánu


Priepasť Vecsembukki zsomboly sa nachádza v blízkosti štátnej hranice Maďarska so Slovenskom, v katastri maďarskej obce Szögliget. Priepasť leží na maďarskej strane planiny Dolný vrch. Ide o vertikálnu šachtovú jaskyňu, ktorá je tvorená vodami vyvierajúcimi z hlbín a rozpúšťaná prenikajúcimi vodami. Priepasť Vecsembükki zsomboly je zapísaná do svetového dedičstva UNESCO. So svojou celkovou dĺžkou 236 m je treťou najhlbšou priepasťou v Maďarsku.

Je to najhlbšia a desiata najdlhšia jaskyňa v Aggteleckom krase. Nachádza sa tu najdlhšia súvislá jaskynná šachta v Maďarsku, ktorá je hlboká 83 metrov. Vstupný portál je pre verejnosť prístupný.