Home » Čertovské výhľady nad Hrhovom

Čertovské výhľady nad Hrhovom

Smerom k vyhliadke nad Hrhovom

Z Hrhova vedie značená trasa do Zádielskej tiesňavy k Zádielskej chate. Na trasa sa nachádza výrazná jaskyňa Čertova diera s dĺžkou až 1000 m a hĺbkou dokonca 186 m. Paralelne vedie do tiesňavy menej výrazná trasa cez náročný Vlčí vrch. Na vrchu sa nachádza menšia priepasť Veterná diera s hĺbkou “len” 10 m. Trasa je jednoduchá na popis, avšak náročnejšia na prejdenie kvôli väčšej vzdialenosti aj prevýšeniu.

Trasa

Hrhov Čertova diera chata Tanya Zádielská chata Veterná diera na Vlčom vrchu Hrhov
18 km; +953 m / –953 m

Doprava

Odchod autobusom z AS KE o 7:15 h do Hrhova

Návrat autobusom o 16:32 h z Hrhova do Košíc. Príchod na AS o 17:31 h.


Zaujímavosti na trase

Horný vrch je krasová planina a podcelok Slovenského krasu s výrazne vymedzenými hranicami, ktoré ju ohraničujú z troch strán. Na juhu jeho skalnaté stráne klesajú strmo do Turnianskej kotliny, na severe je ohraničená dolinou Čremošnej s niekoľkými obcami. Jej východné ohraničenie je tvorené prudkými zrázmi mohutnej Zádielskej doliny a svahmi Blatnickej doliny. Západné ohraničenie Horného vrchu je tvorené Jablonovským sedlom nazývaným tiež Soroška.

Celková dĺžka Horného vrchu je 15 km. Planina je pokrytá hustými a zväčša listnatými lesmi. Planina nemá príliš rozľahlé krasové lúky, nachádza sa tu však viacero veľkých horských lúk a plošne malých na seba nadväzujúcich lúk. Na planine sa nachádzajú početné hlboké priepasti a vyvieračky. Evidovaných je až 250 jaskýň a priepastí.

Z najpríťažlivejších a najvýdatnejších vyvieračiek na Hornom vrchu je Hrhovská vyvieračka, ktorá sa nachádza v obci Hrhov. Hrhovská vyvieračka vytvára asi 15 metrov vysoký vodopád Hrhovský vodopád.

Zádielská dolina sa nachádza vo juhovýchodnej časti Slovenského krasu hneď za malebnou a turistickou obcou Zádiel. Vytvoril ju Chotárny potok nazývaný aj ako Blatnica alebo Blatný potok v mohutných vápencových vrstvách. Celková dĺžka Zádielskej doliny je približne 10,3 km. Súčasťou doliny je približne 3.8 km dlhá monumentálne krasová tiesňava nazývaná ako Zádielska tiesňava. Začiatok tiesňavy sa nachádza pod vrchom Havrania skala. Ďalej už pokračuje len ako Zádielska dolina, pričom pod vrchom Chvost sa prudko stáča na západ a odtiaľ pokračuje k jej začiatku. Koniec doliny aj tiesňavy sa nachádza nad obcou Zádiel, kde ústi do Turnianskej kotliny. Tiesňava je mestami len 10 m široká a jej vápencové steny dosahujú relatívnu výšku cez 310 m. Zároveň je najhlbšou tiesňavou na Slovensku a je orientovaná od severu na juh.

V závere Zádielskej tiesňavy približne 300 metrov od turistického rázcestíka Zádielska dolina – horáreň, po zelenej turistickej značke smerom na Borčianskú planinu sa nachádza občerstvenie Zádielská chata. Turistický rázcestník sa nachádza na mieste nazývanom ako Križovatka dvoch dolín, kde sa stretávajú Baksová dolina a Zádielska dolina.

Čertova diera (767 m n.m.) je gravitačná jaskyňa, ktorá sa nachádza v hornej časti Zádielskej tiesňavy v južnom svahu planiny Horný vrch v Chránenej krajinnej oblasti v Slovenskom krase.

Dĺžka: 1000 m; hĺbka: 186 m; GPS: N 48°37.45332′ E 20°47.45907′

Veterná diera na Vlčom vrchu (617 m n.m.) je rozsadlinovo-korózna, gemorfologicky významná jaskyňa.

Dĺžka: 40 m; hĺbka: 11 m; GPS: N 48°37.31062′ E 20°47.87888′