Home » Čertovské dobrodružstvo na Čertovíku

Čertovské dobrodružstvo na Čertovíku

Klenbová jaskyňa (Zikmundova deviatka)

Bujanovské vrchy predstavujú západne situovaný podcelok geografického celku Čierna hora. Zväčša sú budované nekarbonátmi (granodiority, ruly, kremence), len v úzkom páse medzi obcami Veľký Folkmar a zatopenou obcou Košické Hámre (dnes priehrada Ružín) vystupujú triasové krinoidné vápence, ktoré sú čiastočne skrasovatené.

Dosiaľ tu bolo identifikovaných 16 jaskýň, väčšina z nich sa nachádza na zalesnenom severovýchodnom svahu masívu Čertovík, spadajúcom do spomenutej priehrady. Izolovanejšia je jaskyňa Hoľa Veľká I, ktorá sa nachádza pod kótou rovnomenného vrchu – vzdušnou čiarou je od ostatných jaskýň vzdialená asi 1 km. Jaskyne navštevujú turisti a vlastníci neďalekých rekreačných chát, napriek tomu sú veľmi dobre zachované.

Trasa

Miklipark – chatová osada – Zikmundove jaskyne – vrch Hoľajaskyňa Hoľa Veľká Folkmarské sedlo Miklipark
10,7 km; +561 m / –561 m

Doprava

Stretnutie s autami o 9:00 h pri autobusovej zastávke Miklipark neďaleko Ružína

Návrat autami z Mikliparku

Klenbová jaskyňa (420 m n.m.) je tvorená mohutnou horizontálnou vstupnou chodbou so sutinovitým dnom, ktoré sa v ľavej časti rozvetvuje. Odbočka cez zníženú chodbu pokračuje do bočnej siene. Strop tejto siene sa nachádza blízko povrchu, o čom svedčia visiace korene stromov.

Dĺžka: 43 m; GPS: N 48°50.86987′ E 21°3.60198′

Úkrytová jaskyňa (420 m n.m.) sa nachádza v tesnej blízkosti Klenbovej jaskyne. Pomerne vysoká vstupná sieň má sutinové dno. Jaskyňa pokračuje zasutinovanou chodbou strmo hore.

Dĺžka: 15 m; GPS: N 48°50.85983′ E 21°3.58613′

Predná Veľká jaskyňa (400 m n.m.) má priestranný vstupný portál, dno tvorí sutina z veľkých balvanov. Zo vstupu jaskyňa pokračuje viacerými suchými, strmo stúpajúcimi chodbami, končiacimi pod povrchom, o čom svedčia prerastajúce korene stromov.

Dĺžka: 40 m; GPS: N 48°50.87287′ E 21°3.64002′

Márnica (340 m n.m.) je tvorená úzkymi, prevažne horizontálnymi chodbami, na dne pokryté tuhým ílovitým substrátom. Dno i steny jaskyne sú suché. V zadných častiach jaskyne sa v sedimentoch nachádzajú množstvá kostí drobných cicavcov a rýb.

Dĺžka: 45 m; GPS: N 48°50.82937′ E 21°3.80363′

Hoľa Veľká I (603 m n.m.) má dva vchody, ktoré sú situované v severovýchodnom zalesnenom svahu tesne pod kótou Hoľa. Jaskyňa má prevažne horizontálny priebeh a je málo navštevovaná ľuďmi. Len zadná časť (cca 10 m) má charakter jaskynného ekosystému, na dne je ílovitý vlhký substrát.

Dĺžka: 45 m; GPS: N 48°51.29063′ E 21°3.00768′