Home » Čergovský Minčol

Čergovský Minčol

Obelisk na Minčole

Medzi najpoužívanejšie výstupové trasy na Minčol patrí modro značená trasa, ktorá z Kyjova vedie hrebeňom nad Sokoľou dolinou. A práve túto trasu použijeme. Čoskoro za začiatkom trasy narazíme na Sokolia skalu so skalným oknom. Cestou k vrcholu budeme míňať útulňu a veľký drevený kríž. Vraciať sa budeme okruhom cez Minčol, sedlo a PP Lysá hora. čo sú skalné vápencové bradlá vysoké 10 – 20 metrov. Rastie tam zvonček a ľan žltý.

Po túre sa presunieme na malé parkovisko pri východnom okraji Kamenice, odkiaľ vystúpame po NCH Hrad Kamenica k samotnému hradu. Okruhom po lúčnej ceste sa vrátime k autu.

Trasa

KyjovSokolia skalaBuková (903 m n.m.) – LazyMinčol (1157 m n.m.) – Minčol, sedloPP Lysá horaKyjov
13,6 km; +843 m / –843 m

Doprava

Stretnutie s autami o 9:00 h v Kyjove

Návrat autami z Kyjova


Zaujímavosti na trase

Čergovský Minčol (1157 m n.m.) je nejvyšší vrchol pohoria Čergov. Leží na rozhraní okresov Bardejov, Sabinov a Stará Ľubovňa. Vrchol je nezalesnený a je z neho výhľad na hlavný hrebeň, bočné hrebene Čergova a do doliny rieky Topľa, která pramení na jeho východnom svahu. V roku 1986 byla vyhlásená Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol.

Na samom vrchole Minčola stojí mohutný železobetónový pilier z ČSR postavený v rokoch 1931 – 1935 ako jeden zo sedemnástich bodov trigonometrickej siete I. rádu. Každoročne sa tu stretávajú turisti zo širokého okolia pri príležitosti turisticko-športových podujatí. Minčol ponúka prekrásne panoramatické výhľady na pohorie Čergov, Pieniny, Vysoké Tatry, ale aj pohľad do doliny rieky Topľa. Čergovský Minčol je pravidelne vyhľadávaný vďaka svojim čučoriedkovým a brusnicovým holiam. Milovníkov horských lúk očaria vrcholové lúky, ktoré vznikli odlesňovaním hrebeňov za účelom pastvy kôz a oviec.


Hrad Kamenica sa nachádza v Prešovskom kraji, asi 5 km severne od mesta Lipany v katastri obce Kamenica na vápencovom brale (725 m n.m.) v pohorí Čergov. Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou. V stredoveku zohral významnú rolu ako sídlo významných šľachtických rokov Uhorska. Predstavuje obdivuhodnú šikovnosť nášho ľudu – tých, ktorí ho postavili.

Kamenický hrad dal postaviť Dietrich Tarczay v roku 1248. Prvá písomná zmienka je z roku 1306, keď došlo k rozdeleniu majetkov šľachtica Rikolfa. Hrad a k nemu patriace dediny zdedil jeho syn Rikolf II. Hrad bol zbúraný vojskom Šimona Forgáča v roku 1556. Potom Kamenický hrad získala rodina Dessewffy, ale hrad už neopravila. Počas vlastníctva rodinou Tahy došlo k ešte väčšiemu spustošeniu hradu. V roku 1816 bol materiál hradu použitý na výstavbu liehovaru v obci Lúčka.

Hrad sa delí na dve časti, ktoré sú rozdelené zúženou stredovou časťou. Na východnej strane je hrad oddelený od sedla priekopou vytesanou do hradnej skaly. Na západnej strane sa nachádza najstaršia časť hradu. Nachádzala sa tu kruhová veža, obvodové murované hradby a viacpodlažny hradný palác.