Home » Čarovný les na Hornom vrchu

Čarovný les na Hornom vrchu

Pri rázcestníku Mútna studňa

Z Jablonova nad Turňou sa vydáme neznačeným chodníkom na Horný vrch. Keď dosiahneme planinu, vyjdeme na výhľadovú Kukudičovú skalu. Prechodom lesa na planine k 55 m hlbokej Jablonovskej priepasti. Budeme pokračovať na sever, až sa dostaneme na červenú značku, ktorú prekročíme a voľne prídeme na výhľadový vrchol Buková. Vrátime sa na značku, po ktorej lúčnym terénom prídeme k Mútnej studni. Začneme sa stáčať späť smerom na JZ. Les sa postupne bude meniť, akoby vysychal. Vrátime sa späť na Kukudičovú skalu a zídeme do Jablonova nad Turňou.

Trasa

Jablonov n/TKukudičova skala Jablonovská priepasťvyhliadka BukováMútna studňa NCH Horný vrch Urbársky les Jablonov n/T
13,6 km; +555 m / –555 m

Doprava

Odchod autobusu z AS KE o 6:55 h do Moldavy n/B. Prestup na autobus do Jablonova n/T, rázc.

Návrat autobusom o 14:36 / 15:40 h z Jablonova n/T do Košíc. Výstup o 15:45 / 16:35 h.


Zaujímavosti na trase

Horný vrch je planina Slovenského krasu s výrazne vymedzenými hranicami, ktoré ju ohraničujú z troch strán. Na juhu jeho skalnaté stráne klesajú strmo do Turnianskej kotliny, na severe je ohraničená dolinou Čremošnej. Jej východné ohraničenie je tvorené prudkými zrázmi mohutnej Zádielskej doliny a svahmi Blatnickej doliny. Západné ohraničenie Horného vrchu je tvorené Jablonovským sedlom nazývaným tiež Soroška. Planina je pokrytá hustými a zväčša listnatými lesmi. Nie sú tu tak rozľahlé krasové lúky ako majú napríklad Silická alebo Plešivecká planina. Nachádza sa tu však viacero veľkých horských lúk a plošne malých na seba nadväzujúcich lúk. Na južnom okraji planiny Horný vrch v blízkosti obce Hrhov sa nachádza výhľadová plošina s miestami takmer terasovitou horskou lúkou nazývaná ako Vyhliadka nad Hrhovom. Na planine sa nachádzajú početné hlboké priepasti a vyvieračky. Na Hornom vrchu je evidovaných až 250 jaskýň a priepastí. Hustota závrtov tu nie je taká veľká ako na ostatných planinách. Závrty sú najlepšie vyvinuté najmä v južnej polovici západnej časti Horného vrchu. Medzi významné vrchy planiny patrí Drieňovec (804 m.n.m).

Mútna studňa je upravený prameň, pri ktorom stál kedysi košiar a ovčiareň s ubytovaním pre pastierov. Z tej ostali už len rozváľané múry. Prameň je relatívne výdatný, vysychá azda len v najhorúcejšom lete pri dlhej absencii dažďov. Voda v ňom je však často verná názvu studne.