Home » Bohatstvo doliny Železnej brány

Bohatstvo doliny Železnej brány

Dolina Železnej brány má strmé svahy

Severozápadná časť Jasovskej planiny má odlišné geomorfologické črty než južná časť planiny. Územie je rozčlenené úzkymi strmými dolinami tvorenými bočnými prítokmi Bodvy. Podzemné krasové javy sa nachádzajú v závere doliny pod kótou Krížna poľana (869 m n.m.). V oblasti sa nachádza 16 jaskýň a 3 vyvieračky. Miestni obyvatelia dolinu nazývajú Dolina Železnej brány. Jaskyne v nej sa nachádzajú vo výške 625 – 800 m n.m. Do doliny je dobrý prístup zo Šugov ranču ale aj z Hačavy cez sedlo Železná brána.

Trasa

Hačava Sedlo Železná brána Šugov ranč Dolina Železnej brány Sedlo Krížna poľana Jelení vrch (nepovinne) – NCH Horné lúky Hačava
13,4 km; +932 m / –932 m

Doprava

Stretnutie s autami o 9:00 h v Hačave na otočke autobusu

Návrat autami z Hačavy


Zaujímavosti na trase

Zadymená jaskyňa (700 m n.m.) má najväčšie rozmery v doline Železnej brány. Vchod má rozmery 4,2 x 3 m a nachádza sa v severnom svahu doliny. Vstup do jaskyne je orientovaný na východ. Z portálu vedie puklinová chodba s výškou 1,5 x 2,5 m smerom na západ a po 8 m sa stáča na sever. Zadné časti chodby s výškou 8,5 m sú členené na dve poschodia. Priestory jaskyne sú dlhé 44 m a končia neprielezným komínom. Jaskyňa, hlavne v zadnej časti, má peknú sintrovú výzdobu.

Jaskyňa Jana (725 m n.m.) sa nachádza v skalnej stene v južnom svahu doliny. Má pekný portálový vchod severnej expozície s rozmermi 4 x 1,6 m. Vchod ústi do siene s rozmermi 4 x 5 m a výškou 1,6 m. Zo siene vystupuje na juh plazivka. Dĺžka jaskyne je 13 m.

Tunel pri prameni (730 m n.m.) predstavuje rúrovitú chodbu oválneho profilu s dĺžkou 5,6 m. Spodný otvor má rozmery 1,5 x 2,5 m. Chodba stúpa pod uhlom 35 ° a vyúsťuje do svahu otvorom 3 x 1,5 m.

Tunelový portál (740 m n.m.) sa nachádza na južnom svahu doliny na úpätí skupiny skál s kolmými až previsnutými stenami. Je to priechodná tunelovitá jaskyňa s dĺžkou 7 m a šírkou 2 – 3,5 m, stúpajúce pod uhlom 30 ° do svahu.