Home » Bludisko okolo Drienovca

Bludisko okolo Drienovca

Drienovská mokraď a Ornitologický stacionár

Z Drienovca vedie lúčna cesta okolo rovnomenného potoka k vyvieračke Berek. Odtiaľ stúpa bývalá červená značka na Jasovskú planinu pomerne strmým žľabom. Planinou sa prejdeme len krátko v jeho juhozápadnej časti a zídeme k dvom malým lomom pri Drienovských kúpeľoch. Odtiaľ vedie pomerne neprehľadná cesta so stúpaním k vyhliadke nad Moldavou nad Bodvou. Popri záhradkárskej osade zídeme do obce k výraznému drevenému krížu. Pretože táto túra je orientačne náročná a na malej ploche, nazýva sa Bludisko okolo Drienovca.

Trasa

Drienovec – ornitologický stacionár – červený CHOD-NIK – Drienovské kúpele – výhľad – Moldava n/B
14,1 km; +493 m / –466 m

Doprava

Odchod autobusom z AS KE o 7:15 h do Drienovca

Návrat autobusom o 15:11 h z Moldavy n/B do Košíc. Výstup o 15:47 h.


Zaujímavosti na trase

Drienovská mokraď je názov lokality v k. ú. obce Drienovec v nadmorskej výške 190 m n. m. Rozloha mokrade je 7,7 ha. Geograficky sa nachádza na rozhraní Slovenského krasu a Košickej kotliny. Bezmenná krasová vyvieračka vyviera na južnom úpätí Jasovskej planiny a rozlieva sa na ploche medzi bývalými vinicami a intenzívne obrábanou poľnohospodárskou pôdou. V súčasnosti je to na malej ploche pestrá mozaika ruderálnych, krovitých, ostricových a trstinových biotopov. Na malej ploche je aj voľná vodná hladina.