Home » Baníctvo Zlatej Idky

Baníctvo Zlatej Idky

Zrekonštruovaná kamenná kaplnka

Zlatá Idka sa nachádza na východe Volovských vrchov – pohoria s bohatými zásobami nerastných surovín. V tejto oblasti sa ťažila ruda, z ktorej sa získavalo zlato, striebro a antimón. Dĺžka rudného poľa je 6 km, šírka je 2 km. Vďaka tektonickým poruchám je v oblasti až 24 žíl, z nich najdlhšia sa volá Bartolomej (2300 m).

Trasa

Zlatá Idka, RékaBanícky krížVyhliadka na KojšovkuMasaryškaRemete AntalZenovitzĽudovíkaSvajczerBraunerZlatá Idka, Réka
10 km; +490 m / –490 m

Doprava

Odchod autobusom z AS KE o 7:15 h do Zlatej Idky, Réka (7:53 h)

Návrat autobusom o 12:14 / 15:44 h zo Zlatej Idky, Réka do Košíc (AS – 13:05 / 16:30 h)


V údolí nad miestnou časťou Hutná, sú pravdepodobne hlavnými zdrojmi pre záchytné zariadenia slabé výtoky z viacerých štôlní na žilách Bartolomej a Trojičná, ktoré však majú len čiastočný drenážny účinok a preto aj nižšiu výdatnosť. Využívané sú preto len individuálne a lokálne – pre rodinné domy a pre rekreačné zariadenia v doline. Štôlňa Michal je hlavným dedičným obzorom pre východnú časť rudného rajónu priamo pod obcou a odvodňuje banské diela na najnižšej úrovni. Tiež je pravdepodobné, že odvodňuje aj zatopené hlbinné obzory pod miestnou eróznou bázou, najmä na žilách Trojičná a Všechsvätých. Obsahy arzénu a antimónu vo vodách štôlní Michal a Breuner dosahujú najvyššiu úroveň zo všetkých skúmaných vodných zdrojov. Táto úroveň je trvalo nad prípustnými limitmi, aj keď vzhľadom k hydrogeologickým pomerom a spôsobu odvodňovania banských diel je tu predpoklad veľkého sezónneho kolísania obsahov kovov.

Pre urýchlenie razenia štôlne Breuner začali hĺbiť v roku 1847 v hlavnom údolí šachtu s názvom Svajczer (60 m hlbokú), z ktorej sa po tom protičelbami razil určitý úsek štôlne Breuner. Ďalší úsek sa razil pomocou protičelby a to zo šachty Radig. Prerážka sa uskutočnila v roku 1875. Použili tu ťažné zariadenie poháňané vodným kolesom o priemere 10 m.