Home » Andrejova a DYKH a skala

Andrejova a DYKH a skala

Spoločne na DYKH skale

Na Andrejovu skalu sa vydaj od Alpinky k chate Hlinné. Okolo nej odboč do lesa, do doliny potoka Hliny. Skalu zakrýva les, avšak z lesnej cesty alebo lúčky je viditeľná. Skala je dlhá asi 110 metrov a je 16 metrov vysoká. Pomenovanie dostala po povoľníkovi Dr. Forbászi Aranyossy Andorovi, ktorý sa pri nej postrelil a následne zomrel. Na jeho pamiatku je na skale umiestnená bronzová doska. V skale sa nachádzajú dve malé jaskyne Adrejová jaskyňa I a II. Odtiaľ sa dá dostať na DYKH skalu v okolí ktorej je viacero banských vrtov. Postupne sa presunieme na hrebeň cesty hrdinov SNP a až na chatu Hrešná. Túru zakončíme v Kavečanoch.

Trasa

Jahodná kopec – Čermeľská dolina – chata Diana – chata Hlinné – Andrejova skala – DYKH skala – chata Hrešná
12,3 km; +395 m / –471 m

Doprava

Odchod autobusom č. 14 z Havlíčkovej o 8:29 h na Jahodnú, kopec

Návrat autobusom z Kavečian každú polhodinu


Zaujímavosti na trase

Andrejova skala je morfologicky výrazným, speleologicky i turisticky takmer neznámym, 15 m vysokým a asi 100 m dlhým skalným útesom. Nachádza sa v bočnom údolí Hliny v závere Čermelskej doliny.

Krasové javy v Andrejovej skale môžeme pozorovať v podobe dvoch malých jaskýň korozívneho typu. Andrejova jaskyňa I. má zaujímavý vstupný portál, ktorý spestrujú malé komíny. Výzdoba v jaskyni sa obmedzuje len na drobné pizolitické formy a velmi slabo vyvinuté náteky. Jej dlžka je 8,8 metra. Andrejova jaskyňa II. je 4,54 metra dlhá a bez sintrovej výzdoby. Obe jaskyne sú pravdepodobne využívané zverou ako úkryt.

Pomenovanie Andrejovej skaly sa spája s tragickou smrťou Košického advokáta a predsedu Košickej poľovníckej spoločnosti Andreja „Andora“ Aranyossyho (1878 – 1929), ktorý sa pocčs jednej poľovačky v úbočí nad dolinou Hliny pošmykol a nešťastný výstrel ho tažko poranil. O pár dní v nemocnici zraneniu podľahol. Poľovnícki druhovia mu 25. mája 1930 na skale nad miestom nešťastia odhalili bronzovú pamätnú tabuľu. Od tých čias sa tomuto bralu hovorí Andrejova „Andorova“ skala.

Preklad nápisu: Na pamiatku milovanému predsedovi Košického poľovníckeho združenia Dr. Aranyossy Andorovi (24 mien) V tažkých ćasoch zanechal si tu svojich smútiacich druhov.

DYKH skala sa nachádza na okraji lúky na JV od chaty Diana. Jej oficiálny názov je Biely kameň. Skala sa skladá z viacerých častí a pripomína každému niečo, napríklad na mňa pôsobí ako žaba. Názov DYKH skala vznikol od kešky, ktorá je tam umiestnená.