Home » Koniarska planina

Koniarska planina

Priepasť pod Veterníkom

Koniarska planina pripomína pretiahnutú nohu, či chapadlá. My navštívime jej SZ časť s najvyšším vrcholom – Veterníkom. Pod vrcholom sa nachádza priepasť s rovnomeným názvom. Na západe navštívime výrazné vrcholy Strieborník a Slovensku skalu so záhadnou zrúcaninou. Po zostupe sa záverom prejdeme okolo vodnej nádrže Gemerské Teplice.

Koniarska planina je najzápadnejšou planinou Slovenského krasu. Na západnej strane je ohraničená Jelšavskou kotlinou, dolinou riečky Muráň a Mikolčianskou kotlinou. Na východe je ohraničená kaňonom Štítnika a na juhu kaňonom Slanej. Najvyššími vrchmi planiny sú Veterník (610 m n.m.) a Striebornik (556 m n.m.). Povrch planiny je takmer úplne zalesnený a povrchové krasové javy sú redšie než na iných planinách. Registrovaných je tu asi 40 jaskýň. Z priepastí je významná Priepasť pod Veterníkom.