Home » Kde je najhlbšie v Slovenskom krase

Kde je najhlbšie v Slovenskom krase

Kunia priepasť – Národná prírodná pamiatka a Svetové dedičstvo UNESCO

Dobrodružnú, trochu kondične a technicky náročnú túru predstavuje okruh z Hája cez Jasovskú planinu. Údolím južného svahu planiny vedie trasa ku Kunej priepasti – najhlbšej priepasti v Slovenskom krase. Neďaleko nej tesne pod horným okrajom planiny sa nachádza Hmlistá jaskyňa. Trasa ďalej pokračuje už cez planinu k vyhliadke s rampou paraglajdistov a k Anjelskej priepasti. Nakoniec, nad modrou značkou tesne nad Hájom sa nachádza ďalšie údolie, v ktorom sa ukrýva Priepasť nad Hájom.

Trasa

Háj Kunia priepasť Hmlistá jaskyňa rampa paraglajdistov – Anjelská priepasť Priepasť nad Hájom Háj
7 km; +506 m / –506 m

Doprava

Stretnutie s autami o 8:00 h v Háji na turistickom parkovisku

Návrat autami z Hája


Zaujímavosti na trase

Kunia priepasť (420 m n.m.) predstavuje komplikovaný systém kombinovaných priestorov, v ktorých sa viac či menej objavuje vodný tok. Viaceré úseky prekonáva vodný tok niekedy mohutnými vodopádmi. Jaskyňa končí jedným zo sifónom v maximálnej hĺbke –203 m.

Dĺžka: 933 m; hĺbka: -203 m; GPS: N 48°37.751′ E 20°52.811′

Hmlistá jaskyňa (519 m n.m.) je korózna jaskyňa s jednou lineárnou chodbou so zvlneným dnom a nevyrovnaným stropom. Pri vstupe má výšku 1,5 – 2 m, so vzdialenosťou však klesá. Chodba sleduje smer 294 °. Vchod tvorí rovnoramenný trojuholník s rozmermi 1,3 x 1,2 m.

Dĺžka: 29 m; GPS: N 48°37.838′ E 20°52.628′

Anjelská priepasť (513 m n.m.) je korózno-rútivá jaskyňa. Nachádza sa pod neznačenou odbočkou z Anjelskej cesty v bočnej skalnej stene. Jaskyňa má nenápadný úzky vchod.

Hĺbka: -25 m; GPS: N 48°37.847′ E 20°51.973′

Priepasť nad Hájom (427 m n.m.) má dve ústia a horizontálne aj vertikálne partie. Prvé ústie má lichobežníkový tvar s rozmermi 2,3 x 1 m a je z juhu ohraničené haldou. Druhé ústie má tvar elipsy s rozmermi 1,2 x 0,9 m. Priestory pod ústiami sú spolu prepojené.

Dĺžka: 24 m; hĺbka: -8 m; GPS: N 48°37.946′ E 20°51.481′